Psykiatrinen sairaalahoito ja mielenterveyslääkkeiden käyttö ennustavat suurentunutta avioeroriskiä.

Suurimmillaan riski on heti sairaala- tai lääkehoidon aloittamisen jälkeen, mutta eron mahdollisuus on koholla vielä kahden vuoden jälkeen.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Jos kummallakin puolisolla oli seuranta-aikana mielenterveysongelmia, eroriski nousi kolminkertaiseksi.

Suurimmillaan avioeron riski oli välittömästi sairaalajakson alkamisen tai ensimmäisen lääkeoston jälkeen.

Miehen mielenterveysongelmat suurensivat eroriskin yli kaksinkertaiseksi ja vaimon lähes kaksinkertaiseksi verrattuna pariskuntiin, joissa kummallakaan puolisolla ei ollut sairaalahoitoja tai lääkeostoja.

Sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten tulotaso ja kotona asuvat lapset, eivät juuri vaikuttaneet mielenterveysongelmien ja avioeroriskin väliseen yhteyteen.

Mielenterveysongelmat eivät siis näyttäisi johtavan kohonneeseen eroriskiin taloudellisen huono-osaisuuden takia. Sen sijaan mielenterveyden ongelmat aiheuttavat parisuhteeseen rasitusta, joka pitkittyessään lisää eron todennäköisyyttä.

Tutkijoiden mukaan mielenterveyshäiriöiden hoidossa olisikin tärkeää paneutua myös hoidettavan läheisiin ihmissuhteisiin.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla lähes 100 000 suomalaista avioparia kuuden vuoden ajan.