Päihdehoidon huumeasiakkaista 49 prosenttia sai opioidikorvaushoitoa vuonna 2019, selviää THL:n tilastoista. Lisäksi 29 prosenttia asiakkaista nimesi opioidit ongelmapäihteekseen, mutta he eivät olleet korvaushoidon piirissä. Tavallisimmin väärinkäytetty opioidi oli buprenorfiini.

Sekä stimulanttien (21 %) että rauhoittavien lääkkeiden (12 %) osuus ensisijaisena ongelmapäihteenä on kaksinkertaistunut ja kannabiksen (16 %) kasvanut jonkin verran vuodesta 2013.

Alkoholin osuus (9 %) ensimmäisenä päihteenä on puolittunut vuoteen 2010 verrattuna.

Koronaepidemian vaikutusta huumehoidon palveluihin ei THL:n mukaan vielä varmasti tiedetä. Eurooppalaisten päihdeasiantuntijoiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että huumeita käyttävien asiakkaiden määrät ovat laskeneet huomattavasti vuoden 2020 aikana.

Nyt julkaistussa tilastoraportissa käsitellään vuoden 2019 tietoja, joihin koronaepidemia ei vielä vaikuttanut. Vuoden 2020 tilasto päihdehuollon huumeasiakkaista julkaistaan toukokuussa.

Lue myös: