Potilasyhdistysten Yksi elämä -järjestö on perustanut nettiin terveysehdokas.fi-sivuston, johon kerätään vaaleissa ehdolla olevien terveyslupauksia.

Aivoliiton, Diabetesliiton, Filhan, Hengitysliiton, Suomen Mielenterveysseuran, Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen sivusto auttaa äänestäjiä löytämään ehdokkaita, joita kiinnostaa terveyden edistäminen.

Sivustolle on myös kerätty konkreettisia esimerkkejä siitä, miten terveyden edistämiseen uhratut eurot säästävät rahaa, esimerkkinä tapaus terapiatakuu. Sivuston mukaan yksi psykoterapiaan sijoitettu euro tuo viisinkertaisen säästön.

Psykoterapiatakuulla tarkoitetaan perusterveydenhuollon arvioinnin jälkeen 28 päivän sisällä alkavaa lyhytpsykoterapiaa, jos muista hoitomuodoista ei ole riittävää apua.

Psykoterapiatakuun kustannus vuositasolla on noin 30 miljoonaa euroa, jolla voitaisiin toteuttaa 125 000 lyhytpsykoterapiajaksoa. Riittävän varhain aloitettu psykoterapia siirtäisi sivuston mukaan arviolta noin 7500 henkilöä etuuksien piiristä työelämään ja tuottaisi noin 166 miljoonan kustannussäästön.

Terveyden edistämisen säästö on tuntuva myös esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa: kun 33 ihmiselle maksetaan asianmukainen kuntoutus, yhteishintaan 500 000 euroa, niin saavutetaan 1 250 000 euron kustannussäästö viidessä vuodessa.

Investointi maksaa itsensä takaisin kahdessa vuodessa.

Suositusten mukaista kuntoutusta saaneista 80 prosenttia kotiutuu entiseen kotiinsa, muista yksiköistä vain 66 prosenttia.

Potilasjärjestöillä on yhteiset terveyspoliittiset vaalitavoitteet, muttaa Sydänliitto julkaisi tänään lisäksi sydäntautien ennaltaehkäisyn ja hoidon näkökulmasta omat tarkennetut tavoitteensa.

Sen mukaan seuraavalla vaalikaudella on paljon tehtävää:

• Luotava sydänsairaille ehjät hoitopolut, joissa erityis- ja perusterveydenhuolto sekä kuntoutus ovat selkeästi toistensa jatkumona ja/tai lomassa.

• Tulppa-sydänkuntoutusta on saatavana kaikkialla Suomessa ja riittävästi.

• Terveyden edistämiseen käytetään nykytasoon nähden vähintään kaksinkertaisesti resursseja. On useilla laskelmilla todistettavissa, että investoiminen terveyden edistämiseen on tehokkain ja realistisin keino saavuttaa tavoite taittaa terveydenhuoltomenojen kasvu 2-3 miljardilla.

• Sydänhoitoon on saatava valtakunnalliset laaturekisterit, joissa arvioidaan koko yllä kuvatun hoitopolun laatua kaikissa potilasryhmissä.

• Lapsiperheiden sote-palveluihin tulee juurruttaa pysyväksi toimintamalliksi Neuvokas perhe -metodi, joka jo nykyisin on käytössä neuvoloissa kautta maan.

• Arjen sydänystävälliset valinnat tulee tehdä lainsäädännöllä ja kuntien ja sote-alueiden päätöksillä nykyistä helpommiksi, esimerkiksi alentamalla vihannesten ja marjojen veroa, ottamalla käyttöön sokeri- ja rasvaveron, muutamalla julkiset ruokailut Sydänmerkki-aterioiksi ja huolehtimalla kevyen liikenteen turvallisista reiteistä ja lähiliikuntapaikoista sekä lisäämällä terveysliikunnan tarjontaa.