Puettavan anturiteknologian avulla voidaan luotettavasti arvioida lihasnykäysoireiden esiintymistä epilepsiaa sairastavilla potilailla myös potilaan normaalielämässä, kuten kotona, osoitti Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Tutkimuksessa testattu sähköisen hermolihastoiminnan ja liikkeen mittaukseen perustuva menetelmä vastasi hyvin kokeneen lääkärin tekemää arviota.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Clinical Neurophysiology -lehdessä.

Etenevää myoklonusepilepsiaa (EPM1) sairastavilla potilailla esiintyy myoklonioita eli äkillisiä lihasnykäyksiä, jotka aktivoituvat toiminnasta, kuten liikkeestä. Lihasnykäysten vaikeusaste vaihtelee vuorokauden aikana. Myokloniat voivat olla tyypiltään positiivisia tai negatiivisia. Positiivinen myoklonia tarkoittaa äkillistä lihassupistusta ja negatiivinen myoklonia lihasaktivaation menettämistä, joka voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi potilaan kaatumiseen.

Kattavan arvion saaminen myoklonioiden esiintymisestä helpottuisi, jos käytössä olisi menetelmä, jolla myoklonioita voitaisiin mitata pidempiaikaisesti potilaan kotona. Objektiivinen mittaustieto myokloniaoireiden esiintymisestä ja hoidon vaikutuksesta tuntien ja päivien aikana tukisi myös uusien lääkehoitojen kehittämistä. Myokloniaa esiintyy myös muissa epilepsiaoireyhtymissä ja neurologissa sairauksissa.

Äskettäin julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja testata puettavaan teknologiaan perustuva menetelmä myokloniaoireiden arviointiin potilaan kotioloissa. Mittauksissa käytettiin pientä lihastoiminnan ja liikkeen mittaukseen perustuvaa anturia, jota potilaat pitivät käsivarressaan 48 tunnin ajan. Samaan aikaan he kirjasivat ylös oman arvionsa myokloniaoireen vaikeusasteesta. Myokloniaoireiden arviointiin kehitettiin algoritmi, joka poimii mitatusta datasta lihasnykäysoireiden esiintymistä ja vaihtelua.

Tällä hetkellä myokloniaoireiden arvioinnissa käytetään useimmiten kliinistä UMRS (Unified Myoclonus Rating Scale) -tutkimusta, jossa kokenut lääkäri pisteyttää potilaalla esiintyvät oireet niiden vaikeusasteen mukaan videotallennetta hyödyntäen. Tämä UMRS-arvio antaa tietoa myoklonioiden esiintymisestä tiettynä ajankohtana.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa kehitetty mittaukseen perustuva myoklonusindeksi korreloi hyvin lääkärin tekemän UMRS-arvion kanssa. Potilaiden kotimittaukset osoittivat, että mittaukseen perustuvan indeksin avulla pystyttiin havaitsemaan vaihtelua myokloniaoireiden esiintymisessä päivän ja yön aikana. Mittaustulosten luotettavuutta tukivat myös potilaiden itsensä kotonaan arvioimat ja raportoimat myokloniaoireet.