Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin.

Vastaamon viime syksynä tapahtuneen mittavan tietomurron aiheuttamat ongelmat ja suuret kustannukset ajoivat yhtiön maksukyvyttömyyteen.

Selvitysmies on tehnyt esisopimuksen liiketoimintojen myynnistä Vervelle, mutta kauppa vaatii vielä pesänhoitajien ja velkojien hyväksynnän.

Konkurssi tarkoittaa sitä, että Vastaamon velat ja monet muut vastuut eivät siirry Vervelle. Vastaamon työntekijät siirtyvät Vervelle, joka turvaa terapioiden jatkumista. Verven mukaan kaupan tavoitteena on turvata psykoterapiapalveluiden jatkuminen ja palveluiden alueellinen saatavuus.

Tosin yksittäiset terapeutit olisivat voineet jatkaa palveluita, vaikka yhtiö jonka piirissä he toimivat ei olisikin lakannut olemasta.

Verven omistavat Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Punkaharjulla sijaitseva Kruunupuisto, joiden taustalla ovat kotimaiset omistajat Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö.

Epäselvää on, mitä yrityksen myynti tarkoittaa Tapion perheen ja Intera Partnersin välisille riidoille. Interan PTK Midco on esittänyt, että Vastaamon perustaja Ville Tapio ei yrityskaupan aikaan kertonut kaikkia olennaisia tietoja, siis sitä, että Vastaamo oli joutunut tietomurron kohteeksi. Tapio on puolestaan esittänyt, että hänen alaisensa salasivat asian häneltä itseltään.

Vastaamon palvelut siirtyvät Verveen maaliskuun alussa. Verve ei käytä Vastaamon tietojärjestelmiä. Verven mukaan sen tietojärjestelmä ovat turvallisia ja kuuluvat valvovan viranomaisen, eli Valviran luokittelemaan A-luokkaan. Järjestelmä on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Vastaamon nykyiset asiakkaat voisivat jatkaa terapiaansa uudessa yhtiössä.

Lue lisää: