Helsingin jokaisella psykiatrian poliklinikalla aloittaa syyskuussa kaksi tukihenkilöä työn psykoosilinjan asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tämän Aito välittäjä -toiminnan kehittivät kokemusasiantuntijat yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Ideana on, että kokemusasiantuntija toimii vertaistukihenkilönä toipujalle ja välittää tälle palveluja ja paikkoja, joissa käydä.

Poliklinikan työntekijä puolestaan saa kokemusasiantuntijasta uuden yhteistyökumppanin.

Kokemusasiantuntijoilla on omaa kokemusta psykoosista toipumisesta.

Lue lisää: