Psykologiliitto vaatii, että jokaisella ihmisellä on tarvittaessa oltava oikeus psykologin arvioon, tutkimukseen ja hoitoon.

Liitto suosittaa kolmen portaan mallia aikuisten mielenterveyspalveluille: 1. Kun huoli herää, psykologi arvioi heti hoidon tarpeen. 2. Sopiva psykososiaalinen hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa ripeästi. 3. Tarvittaessa hoito jatkuu myöhemmin erikoissairaanhoidossa tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

Liiton ehdottamassa mallissa sote-keskuksen mielenterveyspalvelut perustuvat moniammatilliseen tiimiin, jossa on mukana psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

– Perustason mielenterveyspalvelut ovat itsenäinen kokonaisuus, jonka keskiössä on nimenomaan mielen terveys, eivät mielen sairaudet, kuten psykiatriassa. Usein on kyse niin sanotuista elämänongelmista, kuten kuormituksesta työssä, opinnoissa tai ihmissuhteissa tai menetyksistä ja kriiseistä, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola tiedotteessa.

Psykologiliiton mallissa hoidon tarve tulee arvioida heti suoravastaanotolla sote-keskuksessa, ja psykologille on päästävä suoraan ajanvarauksella. Psykologi voi tehdä arvion psyykkisestä voinnista sekä hoidon tarpeesta.

Sote-keskusten mielenterveystyö ei siis hoidu vain psykiatrian työntekijöitä jalkauttamalla, vaan keskuksiin tarvitaan omat psykologit.

Liiton mukaan hoito tulee aloittaa sote-keskuksessa kuukauden kuluessa tarpeen toteamisesta. Psykologin antama hoito voi olla kertaluonteista, muutaman kerran jakso tai pidempi 10–20 kerran interventio. Psykologi voi myös konsultoida ja ohjata muita ammattilaisia.

Psykologiliitto korostaa mallissa asiakkaan tilanteen huomioimista kokonaisuutena. Tarpeen mukaan mukana ovat myös sosiaalihuollon palvelut, kolmannen sektorin järjestöjen toiminnot ja koko perheen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Psykologiliiton mukaan koronapandemia korostaa tarvetta helpottaa ja nopeuttaa mielenterveyspalveluihin pääsyä.

– Koronakriisi on iskenyt kuntien talouteen, mutta tämä ei saa heikentää mielenterveyspalvelujen saatavuutta. Päinvastoin niitä tarvitaan nyt entistä enemmän, Ahtola sanoo.

Sote-uudistuksessa hallitus on onneksi huomioinut, että sote-keskusten mielenterveystyöhön tarvitaan erityistä osaamista ja monialaisuutta. Uudistuksen valmistelussa on varmistettava, että sote-keskuksiin saadaan riittävät psykologiresurssit osaksi tiimiä. Moniammatillisuutta perustason sote-palveluissa on myös vahvistettava jo ennen sote-uudistusta.