Valinnanvapauden riskinä on, että moniammatillista apua tarvitsevia mielenterveyspotilaita alihoidetaan liiketaloudellisen kannattavuustavoitteen vuoksi, Suomen Psykiatriayhdistyksestä varoitetaan.

Yhdistyksen mukaan mielenterveyspotilaat on unohdettu sote-uudistuksen valmistelussa.

Psykiatrit penäävät huomion kiinnittämistä siihen, että vaikeat ja mahdollisesti elinikäiset psykiatriset sairaudet huomioidaan ja niiden erityislaatuisuus ymmärretään.

Samalla yhdistys vaatii, että mielenterveyden asiantuntijoiden asiantuntemus ja tieto otetaan lain valmistelussa paremmin huomioon.

Psykiatristen ja moniongelmaisten potilaiden näkökulmasta tärkeää olisi edistää terveydenhuollon perus- ja erityistason integraatiota, mikä onkin ollut sote-uudistuksen tavoite.

Esitetty valinnanvapausperiaatteen laajeneminen erikoissairaanhoitoon yhdistettynä mielenterveyspalvelutarjonnan alueelliseen vaihtelevuuteen ovat kuitenkin uhka mielenterveyspotilaiden hoidolle.

Etenkin monimutkaisten ja pitkäkestoisten palvelujen koordinointi sekä palvelukokonaisuuksien tehokas ohjaus ovat uhattuina.

– Psykiatrian kustannustehokas toiminta edellyttää integroitua kokonaisuutta, jossa vaikuttavat ja varhaiset puuttumiset vähentävät kalliin korjaavan toiminnan tarvetta, esimerkiksi raskasta sairaalahoitoa, ja ehkäisevät pitkiä sairauslomia, yhdistyksen puheenjohtaja Sami Pirkola toteaa tiedotteessa.

Yhdistyksen mukaan valinnanvapautta hyödyntävät joustavat ratkaisut voivat soveltua psyykkisen sairauden varhaisessa vaiheessa aloitettujen lyhyiden psykoterapioiden toteuttamiseen.

Yhdistys myöntää, että näissä psykoterapioissa on huomattavia vajeita. Valinnanvapauden avulla yksityiset palveluntarjoajat pystyisivät paikkaamaan näitä vajeita, ja etähoitokin mahdollistaisi alueellisesti tasa-arvoisemman psykoterapian saatavuuden.

Silti psykiatristen palveluiden ohjanta on yhdistyksen mukaan säilytettävä yksiselitteisesti julkisen erikoislääkäriorganisaation vastuulla. Yksityiset palvelut on hankittava ainoastaan sen valvomien toimintamallien ja yhtenäisten hoidon kriteerien mukaisesti, yhdistys esittää.