Sukupuoli-identiteettitutkimuksia tekevät lääkärit ihmettelevät tutkimuksiin hakeutuvien nuorten määrän kasvua. Vuonna 2016 tutkimuksiin tulleiden nuorten määrä nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna, ja kasvu jatkui viime vuonnakin.

Kaikkiaan viime vuonna sukupuoli-identiteettitutkimuksiin hakeutui yli 200 nuorta. Kasvu on isoa, vaikkei määrä ole koko ikäluokkaan suhteutettuna suuri. Mikä selittää sitä, että tutkimuksiin hakeutuu aiempaa enemmän nuoria? Tätä kysymystä pohtivat nuorisopsykiatrit, joiden tehtävänä sukupuoli-identiteettitutkimusten tekeminen on.

Selitystä muutokselle ei ole vielä löytynyt. Psykiatrit pohtivat, onko aikuisuuteen kasvaminen haastavampaa kuin aiemmin ja etsitäänkö sukupuolen kyseenalaistamisesta ratkaisua muihin elämän ongelmiin. Psykiatrien mukaan monilla sukupuoli-identiteettitutkimuksiin hakeutuvilla on myös erilaisia psykiatrisia ongelmia. Tälle ryhmälle on nykyisin vaikea osoittaa oikeaa hoitoa.

Osa tutkimuksiin hakeutuvista alaikäisistä on identifioitunut vastakkaiseen sukupuoleen jo varhaisesta lapsuudesta lähtien. Tämä ryhmä saattaa joutua muutenkin vaikeassa tilanteessa käymään läpi psykiatrisen hoidontarpeen arviointia, vaikkei heillä ole mielenterveys- ongelmia. Setan pääsihteerin Kerttu Tarjamon mielestä transsukupuolisuusdiagnoosi tulisikin saada pois mielenhäiriöiden luokituksesta.

Sukupuoli-identiteettitutkimuksiin hakeutumisen kasvua voi pitää myönteisenä, jos se tarkoittaa sitä, että transsukupuolisuus on yhteiskunnassa ja perheissä aiempaa hyväksytympää. Silloin lapset tai nuoret uskaltavat tuoda asian esiin ja vanhemmat kykenevät keskustelemaan asiasta, ymmärtämään lasta tai nuorta ja etsimään ratkaisuja.

Kaikki lääkärit ovat vallankäyttäjiä suhteessa potilaisiin, kun he diagnosoivat sairauksia ja ohjaavat potilaita jatkohoitoon. Joissain tilanteissa, kuten sukupuoli-identiteettitutkimuksissa, lääkärin päätös vaikuttaa yksittäisen ihmisen kannalta yhteen elämän suurimmista asioista, ja päätöksellä on kauaskantoiset seuraukset. Hoitopäätökset vaativat näissä tilanteissa hyvin vahvaa lääkärin etiikkaa ja ihmisen tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä.