Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja yhteistyökumppanit allekirjoittivat Psykiatriatalon urakoitsijasopimukset. Se käynnistää koko maakuntaa palvelevan Psykiatriatalon rakentamisen Kuopion yliopistollisen sairaalan tontille.

Psykiatriatalo tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja toimivat tilat potilaille, heidän läheisilleen ja potilaita hoitavalle henkilökunnalle.

Psykiatriataloon sijoittuvat nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan eri toimipisteissä, osin hyvin vanhoissa tiloissa.

Suomen sairastavin alue

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan Jan Tolletin mukaan Pohjois-Savo on Suomen sairastavin alue.

”Siitä kielii, että pohjoissavolaisista on eniten Suomessa ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeellä mielen pahoinvoinnin takia. Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyllä, varhaisella toteamisella ja laadukkaalla hoidolla on kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia”, hän sanoo tiedotteessa.

Tolletin mukaan nuorten ja aikuisten vaativan psykiatrisen hoidon keskittäminen Kuopiossa yliopistosairaalan kampukselle on linjassa kansallisen mielenterveysstrategian kanssa. Strategian lähtökohta on mielenterveyden kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa.

”Psykiatriatalon palveluja tuotetaan tulevaisuudessa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkaiden parhaaksi.”

Potilaslähtöisyys keskiössä

Psykiatriataloon tulee kahdeksan kerrosta, joissa toimivat aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja vuodeosastot. Vuodeosastoilla on 77 sairaansijaa. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat sairaalakoulu ja Kuopion kaupungin toimintoja.

”Uuden Psykiatriatalon toiminnassa ja tilasuunnittelussa korostuu etenkin potilaslähtöisyys. Hoitajien välitön hoitotyö potilaan luona lisääntyy”, kertoo mielenterveyden ja hyvinvoinnin palvelukeskusjohtaja Paula Ollonen.

”Psykiatriatalon sijainti Kysin kampuksella parantaa ja lisää somatiikan eri erikoisalojen ja psykiatrian välistä yhteistyötä. Näin psykiatriset potilaat ovat tasavertaisemmassa asemassa muiden erikoisalojen potilaiden kanssa. Lisäksi päivystysprosessi keskitetään nykyisestä hajautetusta mallista”, hän sanoo.

Rakentamista edeltävät valmistelutyöt tontilla ovat käynnissä. Rakentaminen alkaa maaliskuussa louhinta- ja maanrakennustöillä. Psykiatriatalo valmistuu keväällä 2024. Hankkeen kustannusarvio kokonaisuudessaan on noin 48,15 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi: