Porilainen psykiatriaan erikoistuva lääkäri Mia Fagerlund on aiemmin valmistunut työterveyshuollon erikoislääkäriksi. Hän on ehdolla kotikaupunkinsa valtuustoon vihreiden listalta.

Mikä sai sinut kiinnostumaan politiikasta?

– Kotikaupunkini asiat ovat minulle tärkeitä. Olen toiminut aiemmin kaksi kautta kaupunginvaltuustossa ja osan valtuustokaudesta myös kaupunginhallituksessa. Jäätyäni pois valtuustosta olen seurannut päätöksentekoa kuntalaisena.

Viime aikoina keskusteluilmapiiri on muuttunut ja päätöksenteosta tullut lyhytjännitteisempää. Kuntien päätöksenteossa tarvitaan mielestäni yhteistyökykyä ja pitkäjänteisyyttä, jota koen itselläni olevan.

Lääkärikoulutuksen ja työterveyshuollon sekä nykyisen akuuttipsykiatrian työni kautta elämän moninaisuus on tullut tutuksi ja koen koulutuksesta ja työtaustastani olevan hyötyä kuntapolitiikkaan.

Mihin haluaisit vaikuttaa kuntasi terveydenhuollossa?

– Haluan edistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vahvistamalla matalan kynnyksen palveluita, ennaltaehkäisyä ja riittäviä resursseja perustasolle sekä erikoissairaanhoitoon.

Sote-uudistuksessa tarvitaan osaavaa henkilöstöä ja tavoitteeni on, että kotikuntani tarjoaisi vetovoimaiset puitteet osaavan henkilöstön rekrytoimiseksi. Työolosuhteiden on oltava kunnossa nuorille kollegoille mutta myös kokeneemmille osaajille.

Parhaiten terveyttä voidaan edistää ongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella tuella sekä toimivalla yhteistyöllä. Nostaisin vanhuspalvelut yhdeksi painopisteeksi; toimivat vanhuspalvelut, kotihoito sekä myös riittävät kuntoutus/sairaalaresurssit ovat tarpeen. Lääkärikoulutuksen ja työkokemuksen kautta tulevan osaamisen avulla voin vaikuttaa terveydenhuollon toimivuuteen kotikunnassani.

Satakunnan alueella kuntavaaleissa voi äänestää myös ainakin tällaisia lääkäriehdokkaita:

*

PORI

Markus Halminen (krist.), geriatri, s. 1973

Marketta Juntunen (krist.), lastenlääkäri, s.1950

Ari Sulin (vihr.), lastenlääkäri, s.1946

Reetta Vähätalo-Amhdak (vihr.), LL, s.1991

*

EURA

Tami Sirén (vihr.), LL, s.1973

*

HARJAVALTA

Heikki Uljas (kok), yleislääketieteen erikoislääkäri, s.1961

*

KANKAANPÄÄ

Irmeli Elomaa (vihr.), LL, s.1949

*

RAUMA

Marja-Leena Alho (kok.), anestesiologi, S.1962

*

SÄKYLÄ

Harri Markkula (ps.), LL, s.1965

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Harjavalta. Heikki Uljas.

Olet ehdolla Harjavallassa. Mikä sai sinut kiinnostumaan politiikasta, Heikki Uljas (kok)?

– Monet kohtaamiset ja tapahtumat ovat vaikuttaneet kiinnostukseeni. Laitilan-Pyhärannan terveyskeskuksen johtavana lääkärinä vuosituhannen vaihteessa oli useita mieleen jääneitä tilanteita. Yhtenä esimerkkinä tilanne, jossa terveyskeskuksen budjettia pienennettiin euromääräisesti, mutta kaupungin virkamiehet kielsivät sanomasta ääneen mitään sellaista, joka viittaisi palvelujen supistamiseen.

Olin myös mukana tekemässä raporttia paikallisesta palvelurakenteen kehittämisestä ja yhdessä Tyksin kanssa laatimassa ensimmäisiä hoitoonohjauksen kriteereitä, jotka saivat silloin tyrmäävän vastaanoton julkisuudessa.

Sanoin silloin, ettei suomalainen perusterveydenhuolto kestä loputtomiin kunnallista itsehallintoa. Sote-uudistusta meillä ei vieläkään ole!

Harjavallan osalta sote-uudistuksen keskeinen kysymys on, missä laajuudessa palvelut säilyvät omalla terveysasemalla. Harjavallalta on jo viety Satalinnan sairaala ja päätökset on tehty Harjavallan psykiatrisen sairaalan sulkemisesta ja palvelujen keskittämisestä Poriin. Niistä ei voi sote-uudistusta syyttää.

Mihin haluaisit vaikuttaa kuntasi terveydenhuollossa?

– Harjavallan terveysaseman kohdalla tärkein ajankohtainen kysymys on riittävän lääkäriresurssin turvaaminen. Tunnetusti lääkäriresurssin saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavat oleellisesti työpaikan ilmapiiri, kannustavuus ja seniorituen riittävyys.

Poliitikon tehtävänä on kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia kannustavan ja tukevan ilmapiirin ylläpitäminen. Ja jos pääsee mukaan kuntayhtymän hallintoon, voi olla tekemässä päätöksiä, joissa kannustavuus näkyy myös budjetissa.

LUE LISÄÄ LÄÄKÄRIEHDOKKAISTA: