Psoriasis kuormittaa kehon lisäksi mieltä, kokee kolme viidestä psoriasista sairastavasta. Tämä käy ilmi Psoriasisliiton kyselytutkimuksesta.

Psyykkistä kuormitusta ei kuitenkaan huomioita terveydenhuollon vastaanotolla. Vain 12 prosenttia vastanneista kertoi, että mielen hyvinvointi on otettu ammattilaisen huoneessa puheeksi.

– Näyttää siltä, että psoriasista sairastavien psyykkinen hyvinvointi ohitetaan terveydenhuollossa lähes täysin, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman tiedotteessa.

Psoriasiksen hoitoon erikoistunut ihotautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti Taras Klimenko pitää vastauksia huolestuttavina, mutta ei ole niistä täysin yllättynyt.

– Tämä on ennen kaikkea aikakysymys, koska psyykkisiin vaivoihin keskittyminen vaatii moninkertaisen ajan fysiologisiin oireisiin verrattuna. Meillä lääkäreillä on myös inhimillinen taipumus olla puuttumatta niihin asioihin, joita emme koe täysin hallitsevamme, Klimenko sanoo tiedotteessa.

Psoriasista sairastavat eivät myöskään itse ota kovin aktiivisesti mielen hyvinvointia puheeksi vastaanotolla. Kyselytutkimukseen vastaajista vain 22 prosenttia kertoi näin tehneensä.

Heistä vain 38 prosenttia koki saaneensa apua.

Vähän yli puolet ei ollut kokenut puheeksiottoon tarvetta. Vaikeaksi asian koki 16 prosenttia ja lähes yhtä moni vastasi, että terveydenhuollon vastaanotolla ei ollut tähän tarpeeksi aikaa.

– Vastauksista välittyy, että psoriasiksen vaikutusta mielen hyvinvointiin ei tulla ajatelleeksi, tai sen käsittelyyn ei ole riittävästi aikaa, osaamista ja uskallusta puolin ja toisin. Tämä on asia, johon aiomme osaltamme vaikuttaa, Bäckman sanoo.

Psoriasisliitto toivoo myös, että Käypä hoito -suositus tulisi tunnetummaksi terveydenhuollon ammattilaisten parissa.

Tänään tiistaina 29. lokakuuta vietetään Maailman psoriasispäivää. Psoriasisliitto paikallisyhdistyksineen kampanjoi tänään teemalla ”Psori mielessä? Ota se puheeksi.”

Kyselytutkimukseen vastasi 1 478 henkilöä kesäkuussa 2019.