Lähes puolet pienituloisista psoriaasia sairastavista on jättänyt lääkkeitä hankkimatta taloudellisista syistä, selviää lääkeyhtiö Janssenin ja Psoriasisliiton kyselystä.

Pienituloisiksi luettiin alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevat.

Kaikista kyselyyn vastanneista lähes kolmasosa on joskus jättänyt psoriasislääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi.

Kyselyssä selvisi myös, että yli puolella psoriaasia sairastavista on liitännäissairauksia, kuten ylipainoa (35 %:lla vastanneista), sydän- ja verisuonisairauksia (17 %:lla vastanneista) tai diabetesta. eh