European Board of Ophthalmology (EBO) on myöntänyt Hus silmätautien klinikan ylilääkärille ja Helsingin yliopiston silmätautiopin professorille Tero Kivelälle Peter Eustace -mitalin.

Peter Eustace -mitali myönnetään vuosittain eurooppalaiselle silmälääkärille, joka on pitkäjänteisesti ja poikkeuksellisen ansiokkaasti pyrkinyt parantamaan silmälääketieteen koulutusta Euroopassa.

Kyseessä on ensimmäinen Pohjoismaihin myönnetty mitali.

Tero Kivelä edusti vuosina 2001–2008 Suomea European Board of Ophthalmologyn hallituksessa. Kivelä toimi järjestön presidenttinä vuosina 2004–2005 ja varapresidenttinä vuonna 2010.

Hänen johdollaan laadittiin eurooppalainen silmätauteihin erikostuvan lääkärin lokikirja, ja vuosina 2004–2008 hän uudisti European Board of Ophthalmologyn vuodesta 1995 lähtien järjestämän ammattipätevyyttä osoittavan yleiseurooppalaisen diplomikuulustelun.

Myöhemmin Kivelä on toiminut pitkäjänteisesti eurooppalaisissa silmätautien erikoislääkärikoulutusta kehittävissä toimi- ja neuvottelukunnissa sekä edistänyt alan yleiseurooppalaisten järjestöjen yhteistyötä.

Nykyisin hän on European University Professors of Ophthalmology -järjestön puheenjohtaja.

Peter Eustace -mitali on jaettu yhdentoista vuoden ajan.