Professori, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet on valittu Vuoden 2021 tutkijaksi. Valinnan tekivät kliinisten lääketutkimusten ammattilaiset.

Voittajat valittiin kliinisen lääketutkimuksen ammattilaisten antamien ehdotusten perusteella nyt seitsemännen kerran. Valintaraatiin kuului terveydenhuollon tutkimuskeskuksissa ja lääkeyrityksissä työskenteleviä henkilöitä.

Tampereen yliopiston lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Rämetiä kuvataan erittäin ammattitaitoiseksi tutkijaksi, jolla on meneillään useita merkittäviä tutkimushankkeita.

Rämet saa kiitosta myös esimiestaidoistaan sekä tuesta ja tiedosta, jota hän antaa alaisuudessaan toimiville akateemisille ja kliinisille tutkijoille.

Perustelujen mukaan tutkimuksista vastaavana henkilönä Rämetillä on vahva arvopohjan ja hän toimii äärimmäisen eettisesti suunnitellessaan ja perustellessaan Suomessa toteutettavia tutkimuksia.

Lukuisissa ehdotuksissa Vuoden tutkijaksi mainittiin Rämetin tärkeä rooli koronapandemian aikana.

Hän on noussut pandemiavuoden yhdeksi koko kansan tunnistamaksi kasvoksi, joka on väsymättä jakanut tietoa koronarokotteista ja siten tuonut rokotteet, rokotetutkimuksen ja tutkimukseen perustuvan rokotetietämyksen esille selkeästi ja ymmärrettävästi.

Hän on avannut koko kliinisen tutkimuskentän ikkunoita ja merkityksiä tavallisille kansalaisille ja päättäjille.

CRA- ja tutkimushoitajapalkinnot Helsinkiin

Vuoden tutkimushoitajaksi valittiin Kerstin Ahlskog Husista ja Vuoden Clinical Research Associate, CRA, on Leena Partanen Hyks-instituutista.

Ahlskog työskentelee Husin Keuhkosairauksien tutkimusyksikössä. Hänellä on 30 vuoden kokemus keuhkosairauksien tutkimuksessa. Hän on osallistunut satoihin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja on siten antanut merkittävän panoksen keuhkosairauksien tutkimukseen ja hoitoon.

Ahlskogia kuvataan tarkaksi ja huolelliseksi tekijäksi, jolle mikään tehtävä ei ole mahdoton toteuttaa. Häntä luonnehditaan tutkijoiden ja kollegoiden sekä tutkimuspotilaiden arvostamaksi luottohenkilöksi, jolla on rautainen ammattitaito ja joka saa asiat tapahtumaan ja onnistumaan.

Vuoden CRA:ksi valittu Leena Partanen on toiminut tutkimusmonitorina Hyks-instituutissa vuodesta 2016. Hän on koulutukseltaan kardiologiseen hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Perustelujen mukaan Partasella on vahva ja monipuolinen ammattitaito ja hän toimii laaja-alaisesti kliinisen tutkimuksen parhaaksi.

Hän jakaa osaamistaan tutkimusryhmiä, tutkijoita ja tutkimushoitajia auttaen. Häntä kuvataan luotettavaksi akateemisen kliinisen tutkimuksen haasteissa. Partasta luonnehditaan tarkaksi ja sydämelliseksi. Hän seuraa aktiivisesti työhönsä liittyvää uutisointia ja on ajan tasalla myös muuttuvista lainsäädännön vaatimuksista.

Erityismaininnan Partanen sai akateemisten tutkimusten monitoroinnin kehittämisestä Suomessa sekä pohjoismaisen monitoriverkoston hallituksessa toimimisesta.

Henkilöt julkistettiin ja palkittiin kunniakirjoin Lääketietokeskuksen järjestämässä vuosittaisessa Kliinisten tutkimusten foorumissa 4.11. Helsingissä.