Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori Klaus Elenius on valittu BioCity Turun tieteelliseksi johtajaksi.

Tehtävä on viisivuotinen ja se alkoi 1.1.2022. BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun seudun biotieteiden tutkimusta. Sen kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluu yli 140 tutkimusryhmää.

Tieteellisen johtajan tärkeimpinä tehtävinä on kehittää ja koordinoida tutkimusta ja jatko- ja täydennyskoulutusta, kehittää tutkimusedellytyksiä sekä edistää tutkijoiden yhteistyötä biotieteiden ja lääketieteen aloilla.

Hän toimii myös BioCity Turun ja Turun Biotiedekeskuksen yhteisen johtokunnan puheenjohtajana. Tämän lisäksi tieteellinen johtaja osallistuu Biokeskus Suomen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Vuodesta 2004 BioCity Turkua johtanut Turun yliopiston biokemian professori Jyrki Heino väistyi tehtävästä vuodenvaihteessa.

Laajat verkostot lääketeollisuuteen

Hakijoiden haastatteluissa kiinnitettiin Turun yliopiston mukaan huomiota tieteellisen uran laaja-alaisuuteen, tutkimusnäyttöihin sekä siihen, miten hakija pystyy kehittämään BioCity Turun toimintaa ja tutkimusta.

Elenius on tehnyt merkittävän uran muun muassa syöpien ja sydänsairauksien tutkimuksen parissa. Vuodesta 1998 lähtien Elenius on johtanut omaa tutkimusryhmää Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella, MediCityn tutkimuslaboratoriossa, jonka varajohtaja hän on ollut vuodesta 2000. Lääketieteellisen biokemian professorina Elenius on toiminut vuodesta 2010 alkaen.

Tunnustuksena ansioituneesta tieteellisestä urastaan Elenius kutsuttiin Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2020 ja hän on aktiivinen toimija useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Kesäkuussa 2021 Elenius nimitettiin Suomen Akatemian hallituksen jäseneksi kaudelle 2022–2024.

Eleniuksella on laajat yhteistyöverkostot biolääketieteen ja syöpätutkimuksen alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, Turun yliopisto tiedottaa.

Elenius on ollut perustamassa Abomics Ltd -yhtiötä ja hänellä on ollut tutkimussopimuksia useiden lääketieteen alan yritysten kanssa.

”Nykyaikaista tutkimusta ei voi tehdä korkealla tasolla ilman koordinointia ja eri alojen asiantuntijoiden välistä verkostoitumista. Tässä yhteistyössä niin tutkimuksen rahoittajilla, suorituspaikkoina toimivilla yliopistoilla ja sairaaloilla kuin tuloksia jalostavalla yritysmaailmallakin on oma tarpeellinen roolinsa”, Elenius sanoo tiedotteessa.