Vuonna 2021 J. W. Runebergin palkinto on myönnetty professori Johan Erikssonille uraauurtavasta tutkimuksesta koskien varhaisten riskitekijöiden merkitystä aikuisiän sairastavuuteen.

Suomen vanhin lääkäriyhdistys, Finska Läkaresällskapet, jakaa joka toinen vuosi J. W. Runebergin palkinnon (mitalin ja palkintorahaa) ansioituneelle tutkijalle.

Johan Eriksson on laatinut kymmenen vuoden aineiston, niin kutsutun Helsingin syntymäkohortin (Helsinki Birth Cohort), vuosina 1934–44 syntyneistä lapsista ja yhdistänyt syntymätiedot moniin rekistereihin. Hänen ryhmänsä on tällä aineistolla osoittanut varhaisten riskitekijöiden, kuten sikiön kasvuhäiriön ja lapsuuden poikkeavan kasvun, yhteyden aikuisiän sairastavuuteen. He ovat osoittaneet, että sikiön kasvuhäiriö lisää riskiä sairastua sydän- ja veritauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen.

Johan Eriksson tuli ylioppilaaksi Kansasissa USA:ssa 1976 ja Helsingissä 1978 (Lönnbäckska gymnasiet). Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1986 Helsingin yliopistosta ja väitteli kaksi vuotta myöhemmin.

Eriksson on sekä sisätautien että yleislääketieteen erikoislääkäri ja tuli kokeellisen endokrinologian dosentiksi Helsingin yliopistossa 1995. Hän on ollut Kansanterveyslaitoksen osastonjohtaja (Diabetes ja geneettinen epidemiologia) vuosina 2000–06. Hänet nimitettiin Helsingin yliopiston yleislääketieteen professoriksi 2007 ja Folkhälsanin tutkimuslaitoksen ohjelmanjohtajaksi 2010, vierailevaksi professoriksi Singaporen yliopistoon 2018.

Eriksson on nyt vakituinen professori National University of Singaporessa ja johtaa samalla Helsingissä tapahtuvaa tutkimusta. Hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Hän on julkaissut yli 700 tieteellistä kirjoitusta.

Johan Wilhelm Runeberg, kansallisrunoilijan kolmas poika, oli kirurgi ja Helsingin yliopiston sisätautien professori. Hän lahjoitti varoja tätä palkintoa varten vuonna 1902.

Lue myös: