Sisätautien erikoislääkäri, dosentti Jorma Lahtela Taysista palkittiin Pro Medicina Interna -palkinnolla Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen Vuosipäivässä 5.2.2021.

Pro Medicina Interna -palkinto on myönnetty vuodesta 1998 lähtien joka toinen vuosi. Jorma Lahtela on 12. palkinnonsaaja. Palkinto myönnetään huomattavasta työstä sisätautien alalla.

Jorma Lahtela on perustanut Tampereen yliopistolliseen sairaalaan moniammatillisen jalkatyöryhmän. Toiminta on vuosien saatossa jalostunut Suomen ensimmäiseksi Haavakeskukseksi, joka kattaa sekä polikliinisen että vuodeosastohoidon.

Tampereella kehitettyä mallia on käyty kopioimassa sekä suomalaisista että pohjoismaalaisista sairaaloista. Lahtela on tämän kokonaisuuden arvostetuin asiantuntija Suomessa.

Lahtelan pitkäaikainen tutkimuskohde on ollut sokeriaineenvaihdunta, diabetes, diabeteksen ehkäisy ja hoito sekä erityisesti diabeteksen komplikaatioiden estoon tähtäävät hoidot. Hänellä on 109 vertaisarvioitua kansainvälistä tiedejulkaisua ja 35 kotimaista tiedejulkaisua, lukuisia yleiskatsauksia ja pääkirjoituksia sekä oppikirjakappaleita. Hän on ollut ohjajana kahdeksassa väitöskirjatyössä ja ohjattavia on edelleen kolme.

Lahtela on ollut myös innokas lääketieteen ja tutkimuksen popularisoija.

Hän on verkostoitunut ja kehittänyt diabeteksen hoitoa Suomessa sekä suunnitellut lääkäreiden täydennys- ja jatkokoulutusta. Kliinisessä työssään hän on toiminut ja toimii edelleen pitkäjänteisesti suomalaisten diabetespotilaiden hyväksi.