Vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) ilmoitettiin 4 959 vahinkotapausta. Tämä on 680 ilmoitusta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Suurin osa potilasvahinkoilmoituksista ei johtanut korvausten saamiseen. Ratkaistuista 4 822 tapauksesta vain 1 106 sai myönteisen korvauspäätöksen. Korvauksia maksettiin yhteensä 20,2 miljoonaa euroa.

Osavuosiraportissa on uusia piirteitä. Siinä kerrotaan ensimmäistä kertaa tietoa leikkaustoimenpiteiden yhteydessä sattuneista vahingoista.

Kyse on tilastotiedosta, joka kattaa vuosina 2014–2016 leikkaustoimenpiteiden yhteydessä sattuneet korvatut potilasvahingot.

Tiedot on suhteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoimiin toimenpidemääriin.

Tilastojulkaisuun on otettu mukaan 30 leikkaustoimenpidettä, joissa potilasvahinkoja sattuu lukumääräisesti eniten.

Tämän tilaston kärjessä ovat vuodesta toiseen olleet lonkan ja polven tekonivelleikkaukset sekä selkäytimen ja hermojuurien vapautusleikkaukset.

Lukumääristä huolimatta korvattavan potilasvahingon sattumisen riski näissä toimenpiteissä on kohtuullisen pieni: alle prosentin luokkaa.

– Kaikkiin terveydenhuollon toimenpiteisiin liittyy aina riskejä. Toivomme, että vahinkotiedot auttavat aiempaa paremmin tunnistamaan leikkaustoimenpiteisiin liittyviä kehittämiskohteita, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen tiedotteessa.