Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vaikeudet uuden potilastietojärjestelmän kanssa jatkuvat.

Potilastietojärjestelmä Lifecaressa on havaittu uusi kriittinen virhe, joka vaikuttaa reseptien perusteella muodostuviin lääkelistoihin. Kun asiakkaan resepti uusitaan, lääkelistaan voi tulostua sama lääke useampaan kertaan tai valmiste voi vaihtua kokonaan toiseen lääkkeeseen.

Tällä hetkellä virheellisiä lääkelistoja on yli 1 200:lla hyvinvointikuntayhtymän potilaalla.

Lääkelistoja käytetään eniten vuodeosastoilla ja kotihoidossa. Apteekista haettaviin lääkkeisiin virhe ei potilastietojärjestelmän toimittajan Tieto Oyj:n mukaan vaikuta. Apteekit toimittavat lääkkeet reseptikeskuksen, eivät lääkelistan tietojen perusteella.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Juhani Sand on kuvaillut tilannetta äärimmäisen vakavaksi. Sandin mukaan lääkityksen virheet ovat niin kriittinen potilasturvallisuutta vaarantava haitta, että asian korjaamiseksi on löydyttävä Tiedolta pikaisesti ratkaisu.

Tietoa kovistellaan myös hyvinvointikuntayhtymän ylimmän johdon taholta. Hallituksen puheenjohtaja Ville Skinnari on vaatinut Tietoa kantamaan vastuunsa asiasta selittelyn sijaan.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on pyytänyt seuraavaan kokoukseensa perusteellista selvitystä Lifecaren toimintahäiriöistä ja tilanteen korjaamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Lääkitystietojen läpikäynti ja korjaaminen on jo aloitettu. Valviraan on tehty vaaratilanneilmoitus.