Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren ongelmien selvittely jatkuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Järjestelmän virheiden vuoksi laskut lähtevät asiakkaille edelleen viiveellä. Virheellisiä lääkemääräyksiä, joissa lääke olisi vaihtunut kokonaan toiseen valmisteeseen, ei ole enää syntynyt lisää. 20 lääkevalmisteen kohdalla lääkkeen vahvuus voi edelleen vaihtua, jos alun perin määrätty vahvuus on sellainen, joka on poistunut valikoimista, kerrotaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedotteessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on katkaissut maksut Tiedolle ja harkinnut jopa rikosilmoituksen tekemistä koskien potilastietojärjestelmä Lifecaren ongelmia, jotka ovat jatkuneet kevään ajan. Asiasta ovat uutisoineet Tekniikka&Talous ja Etelä-Suomen Sanomat. Potilastietojärjestelmän aiheuttamat hankaluudet ovat jatkuneet koko alkuvuoden.

Lifecareen on tehty pienempiä päivityksiä viikoittain, ja seuraava laajempi korjauspäivitys on ajoitettu toukokuun loppupuolelle. Vakavuudeltaan eritasoisia virheitä on tähän mennessä tunnistettu noin 250. Yhtymässä on lisätty tuntuvasti Lifecare-koulutusta ja perustettu tukihenkilöverkosto ratkomaan ongelmia yhdessä käyttäjien kanssa.

Hyvinvointiyhtymä selvittää tilannetta Lifecaren järjestelmätoimittajan Tieto Oyj:n kanssa.

– Selvittelyn tässä vaiheessa ei ole tullut ilmi seikkoja, jonka vuoksi yhtymällä olisi ollut aihetta laatia rikosilmoitus, kerrotaan tiedotteessa.

Yhtymässä valmistuu huhtikuun lopulla arvio taloudellisista vahingoista, joita Lifecaren virheet ovat aiheuttaneet. Vahinkoja on syntynyt sekä suorien kustannusten että menetetyn palvelutuotannon muodossa. Yhtymä on toistaiseksi katkaissut maksut Tiedolle.