Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin potilastietojärjestelmien ja Kelan potilastiedon arkiston eli Kanta-palvelun välisessä yhteydessä on häiriötilanne. Häiriö alkoi puolen päivän aikaan.

Häiriön vuoksi Husissa ei pystytä tarkastelemaan kaikkia Kanta-palvelussa olevia tietoja. Vastaavasti vain osa Husin potilaskertomustiedoista siirtyy Kanta-palveluun.

Husin omat potilastietojärjestelmät toimivat normaalisti ja suorat yhteydet kuntien potilastietojärjestelmiin toimivat. Häiriöllä ei ole toistaiseksi vaikutusta potilaiden hoitoon. Sähköiset lääkemääräykset eli e-reseptitkin toimivat normaalisti.

Häiriötä selvitetään ja korjataan erittäin korkealla tärkeysasteella.

Husin potilaat pystyvät katsomaan omia tietojaan Omakanta-palvelusta, mutta uudet tiedot päivittyvät useimmiten normaalitilanteessakin useiden päivien viiveellä.