Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) supistaa suunniteltua toimintaansa, koska jatkohoitopaikkoja potilaille ei ole.

Muun muassa vatsaelinkirurgian suunniteltua leikkaustoimintaa T-sairaalassa Turussa joudutaan supistamaan. Myös Tyks Ortossa joudutaan perumaan leikkauksia, koska jatkohoitopaikkoja puuttuu.

”Taustalla on viime syksystä jatkunut merkittävä ylikuormitus osastoilla, mikä johtuu kasvaneista potilasmääristä ja siitä, että potilaillemme ei löydy jatkohoitopaikkoja perusterveydenhuollossa. Tämä on johtanut kaikkien ammattiryhmiemme uupumiseen”, kertoo toimialuejohtaja Arto Rantala vatsaelinkirurgian ja urologian klinikalta tiedotteessa.

”Supistamme leikkauslistoja niin, että jatkamme edelleen vaativaa keskitettyä kirurgiaa, syöpäkirurgiaa sekä muuta kiireellistä kirurgiaa ja hoidamme työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia”.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo tiedotteessa, että tilanne on harmittava.

”Henkilöstömme ja tilamme riittäisivät omaan erikoissairaanhoidon ja päivystyksen tarpeisiin, mutta jatkohoitopaikkojen puutteen vuoksi henkilöstö joutuu tekemään kovasti ylimääräistä työtä”, Virolainen sanoo.

Supistettua toimintaa tullaan jatkamaan ainakin lähikuukaudet.

Tyks Ortossa eletään viikko kerrallaan ja supistukset koskevat tätä viikkoa.

”Koetamme nyt omalta osaltamme tehdä kaiken voitavan, jotta paikat saataisiin potilasturvallisesti riittämään ja ensi viikko pyörimään jotenkin normaalisti. Potilaat ovat ymmärrettävästi todella pettyneitä peruutuksiin ja henkilökunnallekin peruuttaminen ja aikojen sumpliminen teettää valitettavaa lisätyötä. Täytyy isosti kiittää omaa porukkaa jaksamisesta tämän kanssa. Toivottavasti alueen tautitilanne, muun muassa korona ja norovirus, helpottaa ja tätä myötä jatkopaikkoja avautuisi enemmän käyttöömme”, Tyks Orton toimialuejohtaja Ville Äärimaa sanoo tiedotteessa.