Potilaalla on paras kokemus siitä, mitä ominaisuuksia hänen päivittäisten rutiinien tekemisen mahdollistavalta apuvälineeltä tarvitaan. Siksi on järkevää kysyä hänen näkemyksiään jo apuvälineitä hankkiessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tämän vuoden aikana pilotoitu tällaista yhteistyötä, kun pyörätuolissa käytettävien muotoiltujen perusistuintyynyjen hankintaan otettiin mukaan potilasjärjestöt.

Hankintapalveluiden vastuuyksikköpäällikkö Päivi Kurjenniemi kertoo, että potilasjärjestöissä otettiin sairaanhoitopiirin ehdotus yhteistyöstä vastaan todella hyvin. Pyörätuolia käyttävät asiakkaat ovat saaneet vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön.

– Saimme suhteellisen lyhyellä varoitusajalla pyörätuolia käyttäviä asiakkaita mukaan prosessiin. Kokemukset asiakasyhteistyöstä ovat tarjouspyynnön määrittelyvaiheen perusteella erittäin positiiviset.

Sairaanhoitopiirin hankinta- ja alueellisen apuvälinekeskuksen asiantuntijat ovat viiden eri potilasjärjestön kanssa määritelleet kilpailutuksessa käytettävät vaatimukset ja vertailtavat ominaisuudet istuintyynyille sekä vertailun pisteytysrakenteen.

– Erittäin tärkeitä ja silmiä avaavia olivat asiakkaiden kommentit tyynyjen pintamateriaalien ja muotoilun vaikutuksesta niiden käytettävyyteen, kuten siihen, miten asiakas siirtyy tuoliin ja tuolista pois, Kurjenniemi toteaa.

Työryhmässä keskusteltiin uutena näkökulmana myös muun muassa istuintyynyjen esteettisestä ulko­näöstä. Potilaat toivoivat tyynyjen valmistajilta sitä, että istuintyynyihin saataisiin laajempaa värivalikoimaa. Myöskään valmistajan suurikokoista logoa ei haluttaisi näkyvälle paikalle istuintyynyyn. Näitä ajatuksia voidaan edelleen viedä valmistajille pohdittavaksi.

– Odotettua oli, että tyynyjen päälliseltä halutaan pestävyyttä ja helppoa puhdistettavuutta, minkä myös omat asiantuntijamme olivat edellytyksiin kirjanneet.

Myöhemmin vertailuvaiheessa potilaat pääsevät myös testaamaan ja arvioimaan istuintyynyjä.

Välillä on pysähdyttävä ja tehtävä asiat eri lailla.

Pohjois-Pohjanmaan pilotti on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, kun potilaat osallistetaan sairaanhoitopiirin julkiseen hankintaan.

– Hankinta-asiantuntijoilla, lääkäreillä ja hoitajilla on tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä tuotteilta kaivataan, mutta niitä päivittäin käyttävillä ihmisillä on paljon kokemustietoa asioista, mihin pitää kiinnittää huomiota, hankintapäällikkö Juha Putkonen toteaa.

Putkosen mielestä onkin hyvin järkevää, että potilaat saavat kilpilutuksessa äänensä kuuluviin. Samalla julkisen sektorin kilpailumaailmaa ravistellaan irti vanhoista toimintamalleista.

– Välillä on pysähdyttävä ja tehtävä asiat eri lailla. Loppukäyttäjien mukaantulo on tuonut mukavaa vipinää hankintakuvioon.

Toimintamalli on kuitenkin toistaiseksi nimenomaan pilotti. Potilaiden osallisuudesta kilpailutukseen kerätään kokemuksia koko hankintakauden ajan. Aika näyttää, jääkö kokeilu sairaanhoitopiirissä pysyväksi käytännöksi ja leviääkö se myös muihin kilpailutuksiin.

– Jos tämä tuo lisäarvoa ja hyötyä vanhaan toimintamalliin nähden, ilman muuta laajennamme potilaiden osallistamista.