Potilaat osallistuvat yhä enemmän oman sairautensa hoitopäätöksiin, ja jatkossa potilaiden näkökulma huomioidaan entistä paremmin myös Käypä hoito -suosituksissa. STEA:n rahoitus vuodelle 2020 mahdollistaa kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen ensimmäisen vuoden kartoitusvaiheen, jossa haetaan oppia kansainvälisistä kokemuksista.

– Hoitosuositusten merkitys lääkärin ja potilaan yhteisessä päätöksenteossa lisääntyy, ja tarvitsemme välineitä yhteisen päätöksenteon tukemiseen. Tämä on yksi tapa varmistaa Käypä hoito -suositusten korkea laatu jatkossakin. Kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi osatekijä on juuri potilaiden osallistuminen hoitosuosituksen laatimiseen, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen Duodecimista toteaa tiedotteessa.

Hankkeen aluksi tutustutaan erilaisiin malleihin ja tapoihin, joilla potilaat Suomessa voisivat osallistua kansallisten Käypä hoito -suositusten laatimiseen.

– Kansanterveys- ja potilasjärjestöt ovat tässä työssä meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhdessä heidän kanssaan suunnittelemme jatkossa myös koulutusta sekä ammattilaisille että potilaille, jotka ovat mukana laatimassa suosituksia, Käypä hoito -toimituspäällikkö Raija Sipilä toteaa tiedotteessa.

Potilaita on tarkoitus ottaa mukaan laatimaan Käypä hoito -suosituksia jo ensi vuonna, kun erilaisia yhteistyön muotoja kokeillaan. Hankkeen jälkeen valitut toimintatavat nivotaan osaksi tavanomaista Käypä hoito -suosituksen prosessia. Silloin potilaat osallistuvat hoitosuositusten tekemiseen ja käyttöönottoon.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.