Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ottamassa sepelvaltimotautipotilaiden kokemukset osaksi hoidon vaikuttavuuden mittaamista.

Parhaillaan sairaanhoitopiiri kerää ja analysoi järjestelmällisesti potilaiden kokemuksia hoitotuloksista maaliskuussa alkaneessa pilottihankkeessa. Uuden työkalun avulla sepelvaltimotautipotilaat arvioivat itse omaa terveydentilaansa ja toimintakykyään. Potilaan raportoimat tulokset liitetään edelleen tietoihin hoidon kliinisistä vaikutuksista ja kustannuksista.

Näin hoidon vaikuttavuutta pystytään arvioimaan kolmesta näkökulmasta käsin.

Pilotin myötä Keski-Suomessa on otettu suunta on kohti uutta toimintamallia.

Tarkoitus on kysyä potilaan kannalta merkittävistä asioista, eli sepelvaltiotautipotilaiden kohdalla esimerkiksi rintakivusta ja hengenahdistuksesta. Potilaalta kerätyn tiedon ajatellaan auttavan paitsi parantamaan hoitoa, myös koko sepelvaltimotautiketjun ohjausta ja johtamista.

Kyselyvastausten perusteella terveydenhuollon tietoon tulee ajoissa esimerkiksi selkeät taudin uusiutumisen merkit tai toimintakyvyn alenemiseen viittaavat oireet, jolloin näihin pystytään reagoimaan nopeasti.

– Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä halutaan valmistautua tulevaisuuteen, jossa koko hoitoketjun vaikuttavuuden järjestelmällinen mittaaminen on yksi keskeisimpiä välineitä toiminnan suunnan kehittämisessä, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen kommentoi tiedotteessa.

Erikoissairaanhoito on perinteisesti seurannut sepelvaltimotautipotilaiden vointia noin kuukauden ajan toimenpiteiden jälkeen. Pidempiaikainen systemaattinen potilaiden kuunteleminen antaa tietoa paitsi toimenpiteiden pitkäaikaishyödyistä, myös koko hoitoketjun toiminnasta.

– Hoidon kehittämisen kannalta tämä on avaintekijä ja tulevaisuuden suunta.

Nyt käynnissä olevan kokeilun perusteella sairaanhoitopiiri voi laajentaa potilasmittarin käyttöä myös muihin potilasryhmiin. Pilottihankkeessa otetaan käyttöön ensimmäisenä Suomessa Philips VitalHealthin Questlink-työkalu.

Aiemmin työkalua on käytetty sairaaloissa muun muassa Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Nordic Healthcare Groupin syyskuussa 2018 tekemän selvityksen mukaan Suomessa erikoissairaanhoidossa on toistaiseksi käytetty vain vähän asiakkaan raportoimia mittareita. Suurin osa vastaajista haluaisi kuitenkin lisätä niiden käyttöä terveydenhuollossa ja neljäsosalla aikoi ottaa erilaisia terveydentila-, toimintakyky- ja kokemusmittareita käyttöön seuraavan kahden vuoden aikana.