Täysin poikkeuksellinen koronakevät on nyt takana, ja parhaillaan Porvoon sosiaali- ja terveystoimi varautuu epidemian toiseen aaltoon. Keväällä tärkein tehtävämme oli ikääntyneiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen.

Syksyn koittaessa haasteet ovat lisääntyneet. Vastassamme ovat myös pitkät hoitojonot, lisääntynyt syrjäytyminen sekä monet muut huolenaiheet. Monella on ollut vaikeaa, ja tämä näkyy vielä pitkään koronakriisin jälkeenkin. Tarve moniammatilliselle yhteistyölle tulee korostumaan entisestään.

Hyvässä yhteistyössä olemme onnistuneet pitämään tartuntaluvut matalina.

Porvoo teki keväällä koronan vuoksi nopeasti paljon suuria muutoksia kaupungin palveluihin. Sosiaali- ja terveystoimi avasi useita uusia palveluja, mutta kiireetöntä palvelua jouduttiin vastaavasti vähentämään.

Perusterveydenhuollossa on pystytty hoitamaan lähinnä vain kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat.

Avasimme maaliskuussa uudet koronaneuvontapuhelimet, hengitystieoireisten vastaanoton sekä alueellisen korona drive-in-näytteenottopisteen.

Koronatestausta laajennettiin pian kahdella mobiiliyksiköllä, ja uusien palvelujen aukioloa laajennettiin myös iltoihin ja viikonloppuihin. Terveyskeskussairaalan intervalliosaston tiloihin avattiin alueellinen koronaosasto.

Terveysasemalle siirrettiin henkilökuntaa sekä työterveyshuollosta että lapsi- ja perhepalveluista, ja muihin soten yksiköihin siirrettiin henkilöstöä myös varhaiskasvatuksesta. Siirtyneet työntekijät perehdytettiin tehtäviin suunnitelmallisesti.

Iso osa työllisyyspalveluiden henkilökunnasta siirrettiin uuteen soittorinkiin. Kaikille yli 75-vuotiaille porvoolaisille soitettiin heidän vointinsa ja avuntarpeensa kartoittamiseksi.

Nopeat muutokset eivät olisi onnistuneet ilman tiivistä yhteistä johtamista sekä toimialalla että kaupungin tasolla. Maaliskuun puolivälistä lähtien kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui päivittäin, ja tiivistä yhteistyötä tehtiin yli toimialarajojen. Myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä kokoontui päivittäin Teams-tapaamisiin. Tapaamiset jatkuvat edelleen, mutta harvemmin.

Vahvan toimialarajat ylittävän moniammatillisen yhteistyön vuoksi olemme voineet reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tehostaa toimintaamme. Myös pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu kuuluivat soten koronaryhmään, mikä paransi yhteistyötä henkilöstömme kanssa.

Yhteistyön taika. Maaliskuun puolivälistä lähtien kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui päivittäin, ja tiivistä yhteistyötä tehtiin yli toimialarajojen, kirjoittavat Kati Liukko ja Ann-Sofie Silvennoinen (kuvassa).

Ryhdyimme kohentamaan hygieniakäytäntöjen tasoa heti kriisin käynnistyessä muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa sekä uusimalla hygieniaohjeistuksia niin sote-palveluissa kuin muissa kaupungin palveluissa, kuten esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

Sekä henkilöstömme että asukkaat ovat toimineet vastuullisesti ja hyvässä yhteistyössä olemme onnistuneet pitämään tartuntaluvut matalina.

Elokuun alussa Porvoossa on edelleen vähän koronatartuntoja, ja sosiaali- ja terveystoimen yksiköt ovat toistaiseksi säästyneet kokonaan tartunnoilta. Tilanne voi toki nopeasti myös muuttua.

Kati Liukko Johtava lääkäri, Porvoon kaupunki

Ann-Sofie Silvennoinen Sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoon kaupunki

*