Uusi varjoainetutkimusmenetelmä parantaa erityisesti tuoreiden rustovammojen havaitsemista.

Diplomi-insinööri Annina Saukko kehitti väitöskirjatyössään kolmoiskontrastivarjoaineeseen perustuvan menetelmän.

Sen havaittiin parantavan tuoreiden rustovammojen havaitsemista, minkä ansiosta vammoja voidaan alkaa hoitaa jo varhain ja siten ehkäistä posttraumaattista nivelrikkoa.

Rustovaurion diagnosointi on tällä hetkellä hankalaa, sillä käytössä olevat diagnostiset keinot, kuten esimerkiksi magneettikuvaus ja röntgenkuvaus, eivät ole tarpeeksi herkkiä havaitsemaan ruston tuoretta vammaa tai sen laukaisemaa ympäröivän kudoksen alkavaa rappeumaa.

Jos rustovammaa ei kyetä havaitsemaan ajoissa, voi polvinivel altistua niin kutsutun posttraumaattisen nivelrikon kehittymiselle.

Väitöskirjatutkija Annina Saukko. StudioEveLiisa

Nyt kehitetty menetelmä tuo diagnosointiongelmaan yhden ratkaisun.

Kolmoiskontrastivarjoaine koostuu jodipohjaisesta positiivisesti varautuneesta varjoaineesta, gadoliniumpohjaisesta sähköisesti neutraalista varjoaineesta ja varjoaineesta, jossa varjoaineen osaset, nanopartikkelit, ovat kooltaan suuria, kymmenien nanometrien luokkaa.

Varjoaineiden erilaiset ominaisuudet mahdollistivat yhtäaikaisen nivelruston pinnallisten vaurioiden havaitsemisen, ruston paksuuden arvioimisen, sekä kudosten tunnistamisen ja erottelun perustuen varjoaineiden erilaiseen imeytymiseen vaurioituneessa kudoksessa suhteessa terveeseen kudokseen.

Saukon lääketieteellisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja Triple Contrast Method for Computed Tomography Diagnostics of Cartilage Injuries tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 27.8.

LUE SEURAAVAKSI: