Jussi Helttunen

Perjantaina virka-ajan viimeisillä minuuteilla sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti kiinnostavasta asiasta.

Se kertoi lähettäneensä lausunnolle arvioitavaksi ehdotuksen, joka muuttaa pelin henkeä nukutusta vaativien leikkausten keskittämisessä vain niihin sairaaloihin, joissa on useiden erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystys.

Paljon tunteita herättänyt pelisääntö pysyy entisellään, mutta siihen halutaan tehdä poikkeus.

Suunnitellusta poikkeuksesta näyttää tulevan ovi, joka antaa maakunnille mahdollisuuden käyttää esimerkiksi yksityispuolen leikkauskapasiteettia, vaikkei yksityisillä olisi tarjota kuntalaisille avointa useiden erikoisalojen 24h päivystystä.

Samalla siunataan ilmeisesti sekin hieman epämääräinen ilmiö, että yliopistosairaanhoitopiireissä teetetään leikkauksia aiemmissa kaupunginsairaaloissa, vaikka niissäkään ei pääsääntöisesti ole kuntalaisille avointa yhteispäivystystä.

Se on ollut käytäntö, kunhan leikkaavat sairaalat toimivat lähellä pääsairaalan teho-osastoa ja päivystystä.

Muistatteko vielä mistä tähän liittyvästä kohuttiin syksyllä?

Uusi lainsäädäntö oli luonut tilanteen, jossa nukutus kunnallisessa sairaalassa oli ikään kuin vaarallisempi kuin yksityisellä puolella tehty.

Kunnallinen sairaala ei saanut enää tehdä edes viiden minuutin nukutusta vaativaa lapsen korvien putkitusta ilman ympärivuorokautista erikoisalojen päivystystä, kuten kirjoitimme Mediuutisissa syyskuussa.

Yksityistä terveydenhuoltoa tämä rajoitus ei koskenut.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen sanoi silloin Mediuutisten haastattelussa, että ministeriö on tiedostanut ongelman ja se tullaan ratkaisemaan. Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto pannaan lähivuosina kaikin puolin samalle viivalle, hän lupasi.

Onko nyt lausunnolle lähtenyt "arviomuistio" ratkaisu tähän haloohon?

Ei oikeastaan.

Kaikki muistiossa ehdotutut poikkeukset oikeuteen tehdä kiireettömiä leikkauksia koskevat julkisen puolen sairaaloiden lisäksi vain niitä yksityisen terveydenhuollon palveluja, joita sairaanhoitopiiri hankkii ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla tavalla.

Ei siis puhtaasti yksityisin varoin tehtyjä leikkauksia.

Jos potilaalta leikataan vaikka rannemurtuma vakuutusyhtiön laskuun yksityissairaalassa, nukutukseen ei edelleenkään vaadita erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

Mitä sitten tiedetään uusista suunnitelmista eli ehdoista, joilla STM sallisi kiireettömiä anestesiaa ja leikkausolosuhteita vaativien leikkausten tekemistä paikassa, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä?

Ehtoja on ainakin pari.

Asiasta pitää sopia erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Lisäksi leikkaavassa yksikössä on täytyttävä säädökset, joilla varmistetaan riittävä valmius hoitaa kiireettöminä leikattujen potilaiden mahdolliset komplikaatiot.

STM:n tiedotteen mukaan yksi vaateista on, että leikkaavasta yksiköstä pitää pystyä siirtämään potilas alle puolessa tunnissa jatkohoitoon täyden palvelun sairaalaan.

Mutta siihen tieto oikeastaan loppuukin. Mitä säädökset tarkalleen ovat, sitä ei tiedetä, sillä se säädetään joskus myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ei käy kateeksi tahoja, joiden pitää antaa lausunto ennen kuin kaikki potilasturvallisuuteen vaikuttavat kriteerit tiedetään.