Juha Erik Jääskeläisen työ on ollut laaja-alaisesti yhteiskuntaan vaikuttavaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Neurokirurgian professorina hän on vastannut neurokirurgian alan perusopetuksesta ja erikoislääkärikoulutuksesta sekä niiden kehittämisestä Itä-Suomen yliopistossa.

Lisäksi Jääskeläinen on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön valvovana viranomaisena, potilasvahinkolautakunnan asiantuntijana, Syöpäsäätiön Kliinisen arviointilautakunnan puheenjohtajana ja elinluovutuskomitean jäsenenä vuodesta 2009 saakka.

Jääskeläinen on poikkeuksellisen mittavan ja laaja-alaisen elämäntyönsä avulla pystynyt edistämään merkittävästi sekä aivokasvainten että aivovaltimoaneurysmien hoidon kehittämistä, sairauden tunnistamista ja ehkäisyä, tiedotteessa todetaan.

Jääskeläinen on valmistunut lääkäriksi vuonna 1977 Kuopiosta. Neurokirurgian erikoistumisopinnot Jääskeläinen on suorittanut Helsingissä, missä hän on työskennellyt vuosina 1978–2004. Kliinisen työn ohessa Jääskeläinen on tehnyt tutkimustyötä ja valmistunut lääketieteen tohtoriksi vuonna 1986.

Hänen väitöskirjansa palkittiin nuoren neurokirurgin tutkimuspalkinnolla. Dosentin arvonimen Jääskeläinen saavutti keskushermoston kasvainten hoitoon liittyvän tutkimustyönsä ansiosta vuonna 1995.

Vuonna 2004 Jääskeläinen valittiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan ja Itä-Suomen yliopistoon neurokirurgian professorin sekä ylilääkärin tehtäviin. Kuopiossa hän on jatkanut kliinisen työnsä ja opetustyönsä lisäksi menestyksekästä tutkijan uraansa syöpätutkimuksen parissa, sekä toiminut Kuopio Intracranial Aneurysm Patient and Family Database tutkimusryhmän johtajana.

Pitkän tutkimusuran aikana Jääskeläisen ohjauksessa on pätevöitynyt noin 60 uutta tohtoria, dosenttia ja professoria. Hän on myös mentoroinut nuoria lahjakkaita tutkijoita uran alkutaipaleella. Hän on ollut mukana yli 200:ssa vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa, kirjoittanut itse alan oppikirjoja ja toiminut jäsenenä arvostetun tieteellisen Acta Neurochirurgica –julkaisusarjan toimituksessa.

Tämän lisäksi hän on toiminut aktiivisesti useiden tutkimusapurahoja myöntävien säätiöiden hallituksissa ja ollut näin ohjaamassa tulevaisuuden tutkimuksen suuntaviivoja.

Juha E Jääskeläinen on jäänyt eläkkeelle elokuussa 2021, mutta hän jatkaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kansainvälistä tieteellistä työtään emeritusprofessorina. Aloitteen lääkintäneuvoksen arvonimen myöntämiseksi teki Savilahden Neuroseura ry.

Lue seuraavaksi: