Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Kys) on edessä tiukat talousvuodet. Suomen pienin yliopistosairaala joutuu sopeuttamaan talouttaan tiukalla otteella.

Taustalla on noin 20 miljoonan euron rahoitusvaje.

Kysin vuosi 2018 oli lähes 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Myös kuluva vuosi uhkaa painua miinusmerkkiseksi huolimatta siitä, että sopeuttamistoimia on tehty jo noin 8 miljoonan euron edestä.

Taustalla on kuntien rahoitustilanteen heikkenevä kehitys. Sairaanhoitopiirillä on lisäksi kattamattomia vanhoja alijäämiä 6,7 miljoonaa euroa. Nämä tulee kattaa jäsenkunnilta vuoden 2020 aikana.

Kysin tiedotteen mukaan sairaalan toiminnan ylläpitäminen tulee vaatimaan Pohjois-Savon kunnilta vahvaa sitoutumista. Kuntien odotetaan kasvattavan maksuosuuksiaan yhteensä noin 14 miljoonalla eurolla vuodelle 2020.

Tavoitteena on korjata rahoituspohja kerralla tasapainoon vuodesta 2021 eteenpäin.

Sopeuttamistoimet tietävät myös henkilöstövaikutuksia. Henkilöstön määrä tulee vähenemään.

Alun perin vaakalaudalla oli noin 250 henkilötyövuotta. Muita säästöjä on kuitenkin löytynyt noin 3,5 miljoonan euron edestä, mikä vähentää henkilöstön sopeuttamistarvetta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri aikoo vähentää 175 henkilötyövuotta vuoden 2020 aikana. Näistä valtaosa vähennetään toiminnan muutoksilla, tehtäväjärjestelyillä ja määräaikaisten tehtävien vähentämisillä. Henkilöstövähennyksiä tulee myös eläköitymisistä sekä muun luonnollisen poistuman ja vaihtuvuuden avulla. Neljäkymmentä vapautuvaa tehtävää aiotaan jättää täyttämättä.

Korkeintaan 25 henkilöä irtisanotaan.