Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on valinnut sairaanhoitopiirin uudeksi johtajaksi diplomi-Insinööri Jan Tolletin. Nyt Tollet toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Islab Oy:n toimitusjohtajana, jossa hän aloitti vuoden 2020 alussa. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa kansainvälisissä johtamistehtävissä.

Hakijoista Tollet sekä Kuopion apulaiskaupunginjohtajana toimiva Jari Saarinen arvioitiin vahvimmiksi muun muassa johtamis- ja työkokemuksen perusteella. Sairaanhoitopiirin kehittämisylilääkärinä toimiva Juuso Tamminen oli mukana henkilövaalissa yhtenä hakijoista. Hänen kehittämisvalmiuksia pidettiin arvion mukaan muita hakijoita vahvempina. Valtuusto päätti hallituksen esityksestä poiketen, että ketään hakijoista ei valita varalle.

Sairaanhoitopiirin nykyinen johtaja Risto Miettunen jää syksyllä vanhuuseläkkeelle, ja paikka tuli hakuun toukokuun alussa. Tollet aloittaa tehtävässään lokakuun alussa.