Oulun yliopistollinen sairaala ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto ovat kehittäneet sepelvaltimotautipotilaiden digitaalisen hoitopolun.

Hoitopolulla sepelvaltimotautipotilaan hoito jatkuu saumattomasti perusterveydenhuollossa.

Nyt hoitopolkuun liitetään myös Sydänliiton kehittämä Tulppa-verkkovalmennus, mikä täydentää hoidon ja kuntoutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Pohjois-Pohjanmaalla se otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Digitaalinen palvelukokonaisuus on ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Pohjois-Pohjanmaalla se otetaan ensimmäisenä käyttöön. Hoidon ja kuntoutuksen yhdistävä verkkopalvelu tarjoaa sepelvaltimotautiin sairastuneelle pitkäkestoisen ja pysyvän hoidon sekä kuntoutuksen.

Hoitopolku on suunniteltu kansallinen näkökulma huomioiden ja sitä tarjotaan myös muiden tulevien hyvinvointialueiden käyttöön.

”Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä syntynyt Tulppa-verkkovalmennus on suunniteltu sairastuneiden ehdoilla. Se tuo sydänkuntoutuksen kiinteäksi osaksi katkeamatonta sepelvaltimotautipotilaan hoitoa ja sitä voidaan nyt tarjota yhä useammalle sairastuneelle joustavana vaihtoehtona fyysisten Tulppa-kuntoutusryhmien rinnalla. Terveyden tasa-arvo toteutuu, kun uudet hyvinvointialueet voivat tarjota sairastuneelle molempia vaihtoehtoja”, kertoo Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski tiedotteessa.

Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan jokainen sepelvaltimotautia sairastava tulisi ohjata sydänkuntoutukseen, mutta tällä hetkellä Suomessa vain joka viides heistä saa sitä. Nyt kehitetyllä digitaalisella hoitopolulla ja siihen liitetyllä Tulppa-kuntoutusmallilla tilanne voidaan korjata.

Pohjois-Pohjanmaa toimii siis suunnannäyttäjänä muille tuleville hyvinvointialueille siitä, miten erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat yhdessä potilaan parhaaksi tuoden samalla merkittäviä alueellisia kustannussäästöjä.

”Aiemmin sepelvaltimopotilaille on tarjottu fyysisiä sopeutumisvalmennuskursseja, joihin Pohjois-Pohjanmaalla on vuosittain osallistunut noin 150 potilasta. Tulppa-verkkovalmennuksen ansiosta sydänkuntoutukseen ja sekundaaripreventioon ohjattavien määrä tulee moninkertaistumaan. Tavoitteena on liittää joka kuukausi käynnistyvään Tulppa-verkkovalmennusryhmään noin 40 potilasta”, kertoo OYSin kardiologian osaston apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen tiedotteessa.