Pohjois-Pohjanmaalla on päätetty ottaa tulevan hyvinvointialueen yhteiseksi potilastietojärjestelmäksi Oulussa kehitetty Esko. Sitä täydennetään integroitavalla sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmällä.

Tiedotteen mukaan muita vaihtoehtoja olivat Esko-potilastietojärjestelmän ympärille rakentuvan ratkaisun ohella erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden erillisjärjestelmät sekä yhden toimittajan monoliittiratkaisut.

1990-luvulta saakka kehitettyä erityissairaanhoidon Esko-potilastietojärjestelmää ollaan laajentamassa yleisemmäksi potilastietojärjestelmäksi jatkokehityksellä. Ohjelmisto siirrettiin vuonna 2020 kuntien in-house-yhtiöön Esko Systemsiin. Yhtiön tämänhetkisiä omistajia ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja 2M-IT.

Lue myös: