Siun soteen perustetaan diabetesosaamiskeskus, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2022 alussa.

Diabetesosaamiskeskus on Pohjois-Karjalan alueellinen osaamiskeskus, johon keskitetään diabeteksen hoitoa. Kyseessä ei ole yksi fyysinen keskus, vaan toiminta on hajautettu keskussairaalan diabetespoliklinikan lisäksi Siun soten alueen terveysasemille.

Pohjois-Karjalassa on yhteensä yli 16 000 diabetesta sairastavaa. Valtaosa heistä sairastaa tyypin 2 diabetesta ja noin kymmenen prosenttia tyypin 1 diabetesta. Osaamiskeskukseen keskitetään vuoden 2022 alusta alkaen aikuisten tyypin 1 diabetesta sairastavien sekä vaikeahoitoista tyypin 2 diabetesta sairastavien hoito. Vaikeahoitoiseksi tyypin 2 diabetekseksi määritellään monipistosinsuliinihoitoa vaativa diabetes ja diabetes, johon liittyy muita hoito-ongelmia.

Muiden diabetespotilaiden hoito jatkuu ennallaan terveysasemilla.

Diabetesosaamiskeskuksen tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja saatavuutta, helpottaa yhteydenottoa diabeteshoitajaan sekä turvata asiakkaille ammattitaitoinen osaaminen diabeteksen hoidossa. Tavoitteena on yhtenäistää toimintamalleja ja toimia jatkossa yhtenäisten periaatteiden ja hoitopolkujen mukaisesti koko maakunnassa.

Diabetesosaamiskeskuksen palvelut ovat erikoissairaanhoidon alaisia.

Lue lisää: