Lääkeyhtiö MSD kertoi perjantaina, että sen Ridgeback Biotherapeuticsin kanssa kehittämä koronalääke molnupiraviiri on osoittautunut faasi 3-vaiheen eli viimeisen kliinisen ihmiskoevaiheen aikana tehokkaaksi koronaviruksen aiheuttamaa vaikeaa tautimuotoa ja kuolemaa vastaan.

Tutkittu lääke puolitti koronapotilaiden riskin joutua sairaalahoitoon ja kuolla. Lääkettä ja lumelääkettä tutkittiin yhteensä 775 vapaaehtoisella, jotka kokeen alkaessa sairastivat lievää tai kohtalaista koronainfektiota, mutta olivat vaarassa saada infektion vaikean, sairaalahoitoa vaativan muodon.

Kokeen 29. päivänä lumelääkettä saaneiden ryhmästä 14,1 prosenttia oli joutunut koronan vuoksi sairaalaan, ja heistä kahdeksan oli kuollut. Molnupiraviirilla lääkittyjen ryhmästä sairaalaan oli joutunut puolet vähemmän väkeä eli 7,3 prosenttia, ja heistä kukaan ei ollut kuollut.

Tämä tulos analysoitiin 775 ensimmäisen kokeeseen rekrytoidun potilaan tietojen pohjalta. Tutkimusta jatkettiin senkin jälkeen, kunnes tutkimuspotilaita oli ehditty rekrytoida 1550.

Tässä vaiheessa koe keskeytettiin, koska tulokset olivat niin hyviä, ettei olisi ollut eettisesti oikein jatkaa ihmisten arpomista lumelääke-ryhmään. Kokeen keskeytys tehtiin riippumattoman tahon, Data Monitoring Commiteen, suosituksesta ja Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n myötävaikutuksella.

MSD aikoo hakea koronalääkkeelleen hätäkäyttöoikeutta ensin Yhdysvalloissa ja sitten ympäri maailman, se kertoi tiedotteessa. MSD ei kerro, mille potilasryhmälle se aikoo hakea käyttölupaa.

Molnupiraviiri on antiviruslääke, jonka idea on estää koronavirusta lisääntymästä. Kyseessä on tablettimuotoinen lääke, joka otetaan kahdesti päivässä viiden päivän ajan.

New York Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan uudelle antiviruslääkkeelle voi olla käyttöä, vaikkei se ole ainoa samalle potilasryhmälle suunnattu lääke.

Monoklonaaliset, ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa tehostavat koronalääkkeet ovat kokeissa osoittaneet suurempaa tehoa kuin molnupiraviiri. Niiden katsotaan vähentävän koronapotilaiden sairaalahoitoon joutumisen ja kuoleman riskiä 70–85 prosenttia siinä missä molnupiraviiri vähentää riskiä keskimäärin 50 prosenttia.

Monoklonaalisia vasta-aineita ovat esimerkiksi Eli Lillyn valmistama bamlanivimabin ja etesevimabin yhdistelmähoito sekä Regeneronin yhdistelmähoito (casirivimabi ja imdevimabi), jotka ovat saaneet Yhdysvalloissa hätäkäyttöoikeuden. Euroopassa ne ovat vasta EMAn nopeutetussa myyntilupa-arviossa (rolling review).

Niitä kuitenkin annostellaan suonensisäisesti, ja hinta on niin korkea, että lääkkeet ovat monen potilaan ulottumattomissa.

”Jos multipiraviiri pitää lupauksensa myös väestötasolla, niin sillä on mahdollisuus pelastaa suurempi joukko ihmishenkiä”, virologi Angela Rasmussen sanoo New York Timesissa.

Euroopassa on jo saanut ehdollisen myyntiluvan toinen antiviruslääke, remdesiviiri, mutta se on hyväksytty COVID-19-infektion hoitoon jo sairaalahoidossa oleville potilaille, joilla on keuhkokuume ja jotka tarvitsevat lisähappea.

Remdesiviirin maine on myös alun innostuksen jälkeen hieman heikentynyt ammattilaisten mielessä, koska se täytyy annostella suonensisäisesti, eikä se ole menestynyt kovin hyvin viimeaikaisissa tutkimuksissa.