Aalto-yliopiston vetämässä ja Business Finlandin rahoittamassa MASSE-hankkeessa parannetaan pitkäaikaissairauksien hoitoa digitaalisin keinoin.

Hankkeen tavoitteena on luoda reilussa kahdessa vuodessa virtuaalinen hoidonohjaamo parantamaan pitkäaikaissairauksien hoitoa. Hoidonohjaamon on tarkoitus mahdollistaa yksilöllinen terveydenhoito massatuotannon tehokkuudella, kerrotaan tiedotteessa.

Hankkeessa ovat mukana ainakin Helsingin yliopisto, Hus, Rotterdamin Erasmus-yliopisto sekä useita yrityksiä, kuten Orion, Lääketietokeskus, Suomen Fysiogeriatria, PatientSky Finland, Suomen Terveystalo, Klinik Healthcare Solutions ja VitalSignum.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 7,3 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaissairauksien hyvä hoito vaatii runsaasti tietoa, koordinointia ja terveydenhuollon voimavaroja, mutta se säästää terveydenhuollon resursseja ja parantaa potilaiden elämänlaatua ja mahdollisuutta säilyttää toimintakykynsä mahdollisimman pitkään.

Korjattavaa on, sillä pitkäaikaissairautta sairastavat potilaat kohtaavat usein tiedon ja tekemisen sirpaloitumisesta johtuvia ongelmia hoitoon pääsyssä, hoidon suunnittelussa ja yhteydenpidossa hoidon tarjoajiin.

Virtuaalinen hoidonohjaamo yhdistää eri hoitopoluista kerätyn datan samalle alustalle. Se seuraa potilaan voinnin kehittymistä datan perusteella, koordinoi lääkäri- ja hoitoaikoja sekä kerää palautetta potilaalta.

Alustaan yhdistetään yhteistyöyritysten kehittämiä laitteita, terapioita ja digitaalisia hoitopolkuja. Hyötyjiä ovat palvelujen järjestämisestä vastaavat toimijat, kuten sairaanhoitopiirit, kunnat, vakuutusyhtiöt ja työterveyshuolto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 7,3 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin rahoitusosuus on 3,5 miljoonaa.

Hanke liittyy Business Finlandin Smart Life Finland -ohjelmaan, jonka tehtävänä on vauhdittaa digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä terveydenhuollossa ja hyvinvoinnissa.

Business Finlandin rahoittamien ekosysteemien tapaan myös MASSE tähtää kansainväliseen kasvuun globaaleilla markkinoilla toimien vientialustana erilaisille sovelluksille, laitteille ja digitaalisille hoidoille.

Lääketietokeskus kertoo tiedotteella omasta osuudestaan hankkeessa. Sen fokuksessa ovat tyypin II diabetesta, nivelreumaa ja Parkinsonin tautia sairastavat potilaat.

– Heiltä kerätyn tiedon pohjalta aiotaan laatia havainnollisia kokonaisesityksiä näiden sairauksien hoitopoluista ja niitä tukevista lääkehoidon tukiratkaisuista, jotka parantavat hoidon seurantaa, kommunikaatiota ja lääkitysturvallisuutta, muun muassa lääkeinformaatiopalveluihin ja tiedolla johtamisen teknologiaan keskittyvä yritys Lääketietokeskus kertoo.