Matala verenpaine voi seisomaan noustessa aiheuttaa huimausta tai pyörtymisen erityisesti vanhuksilla.

Pitääkö matalaan verenpaineeseen puuttua, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Risto Vesalainen?

– Yleensä systolisen paineen pitää olla ainakin hetkellisesti alle 90 mmHg, jotta oireita tulisi. Esimerkiksi nuorelle naiselle paineet 90/60 mmHg ovat täysin normaalit.

Matalaa verenpainetta kannattaa yleensä ajatella hyvänä asiana – se tarkoittaa pidempää elämää. Alhainen paine on parempi erityisesti aivoinfarktiriskin kannalta.

Jos vanhuksen verenpaine on pysyvästi matala, taustalla voi olla moninaisia syitä, esimerkiksi dementia, hauraus-raihnausoireyhtymä, sydämen vajaatoiminta tai sitten jokin harvinaisempi syy, esimerkiksi Addisonin tauti. Siksi on tärkeää tutkia, mistä matala verenpaine voisi johtua.

– Ensin täytyy selvittää, johtuuko oireisto hetkellisestä verenpaineen laskusta. Huimaushan voi olla myös korvausta tai keskushermostoperäistä. Jos presynkopeeta tai synkopeeta esiintyy, on tärkeää tutkia systemaattisesti, mikä johtaa ajoittaiseen verenpaineen laskuun.

Tavallisimpia syitä ovat ortostaattinen hypotensio tai tavallinen, niin sanottu vasovagaalinen pyörtyminen, mutta erityisesti vanhuksilla taustalta voi löytyä myös esimerkiksi rakenteellinen sydänsairaus, kuten aorttaläpän ahtauma, tai vakava nopea tai hidas rytmihäiriö, jolloin potilaalla voi olla lisääntynyt kuoleman vaara. Jos sydänsairautta ei todeta, ennuste on hyvä.

– Jos ihmisellä on oireinen hypotensio ilman että taustalta löytyy merkittävää sydänsairautta, hoito on lähinnä elämäntapaohjeiden antamista. Potilasta ohjataan sopivaan juomiseen ja altistavien tilanteiden välttämiseen eli esimeriksi hitaaseen ylösnousuun aamulla. Tukisukista voi olla apua. Myös suolalisää voi kokeilla, mutta samalla on varottava liiallista verenpaineen nousua.

Vanhuksilla yli- ja monilääkitys voi aiheuttaa liiallista verenpaineen laskua. Esimerkiksi vasodilatoivia lääkkeitä, trisyklisiä antidepressiivejä ja tiettyjä psykoosilääkkeitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää.

– En tiedä yhtäkään tutkimusta, jossa verenpainetta kohottava lääkitys olisi parantanut potilaan ennustetta.

Jos elämäntapaohjeet eivät riitä hyvänlaatuisen synkopeen hoitona, täysin poikkeustilanteissa voidaan harkita lääkehoitoa, esimeriksi fludrokortisonia tai erityisluvallista midodriinia. Näistä tieteellinen näyttö on kuitenkin heikkoa, ja ongelmia voi tulla hyötyä enemmän. Esimerkiksi fludrokortisoni voi aiheuttaa hypokalemiaa tai hypertensiota makuuasennossa.

Lääkitystä pitää siis harkita hyvin tarkkaan. Pikemminkin kannattaa miettiä, onko käytössä lääkkeitä, jotka voivat provosoida oireistoa, ja voidaanko niitä purkaa tai korvata toisilla lääkkeillä.