Syyttäjä on tehnyt päätöksen, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin P-verkkoasemaa koskeva poliisin esitutkinta lopetetaan eikä asiassa nosteta syytettä.

Kyse on viime kesänä Aamulehden kautta julkisuuteen tulleesta tapauksesta, jossa Taysin lastenpsykiatrisella osastolla työskentelevä sairaanhoitaja törmäsi syksyllä 2014 omituiseen asiaan. Hän havaitsi, että hänen potilaaseensa liittyviä sairaalan p-verkkolevyaseman kansioon tallennettuja potilastietoja oli muokattu, vaikka hän eikä asiaan vihkiytynyt kollega eivät olleet sitä tehneet.

Hoitaja pyrki selvittämään, kuka tietoja oli muokannut, mutta tieto ei ollut saatavilla. Kahden asiaan määrätyn hoitajan sijasta tietoja saattoi tarkkailla ja muokata 35 lastenpsykiatrian hoitajaa.

Kävi ilmi, että muokkaajan henkilöllisyyden selvittäminen oli tässä tapauksessa mahdotonta, vaikka vuonna 2007 voimaan tulleen lain mukaan potilasrekisterien lokitiedot pitää tallettaa eli on nähtävä, kuka tietoja katsoo ja muokkaa.

Taysin p-asemalle oli jäänyt lokitus rakentamatta.

Tämän jälkeen tapausta on puitu Valvirassa, Avissa ja syyttäjän toimesta.

Sairaanhoitopiirin linja näyttää Aamulehden jutun perusteella olleen, että kyse ei ole potilasrekisteristä vaan henkilörekisteristä, jonka lokikirjauksia ei ole pakko yhtä tarkasti seurata.

Mediuutisilla ei toistaiseksi ole tietoa, millä perusteilla syyttäjä on päätynyt ratkaisuunsa.

Otsikkoa on muutettu 15.2.2017 klo 9.17. Pälkähästä sana on korvattu sanalla piinasta, joka vastaa paremmin tarkoitusta.