Pihlajalinnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yritys irtisanoo arviolta 27 henkilöä, sen jälkeen kun työntekijöille on tarjottu uusia työtehtäviä.

Pihlajalinnan mukaan vähennykset kohdistuvat lähinnä hallintoon ja päällikkö- ja johtotasoon. Neuvottelujen aikana irtisanoutui lisäksi kuusi henkilöä.

Yt-neuvottelut koskivat noin 240 henkilöä Pihlajalinnan kolmessa tytäryhtiössä; Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:ssä, Pihlajalinna Terveys Oy:ssä ja Pihlajalinna Tampere Oy:ssä.

Neuvottelut liittyivät yrityksen toimintarakenteen uudistukseen. Yhtiö siirtyy tänään liiketoimintapohjaisesta organisaatiosta aluepohjaiseen organisaatioon.

Uudessa toimintarakenteessa on neljä maantieteellistä liiketoiminta-aluetta: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi. Kullekin liiketoiminta-alueella on valittu oma liiketoimintajohtajansa.

Konserni työllistää kaikkiaan noin 4 800 henkilöä.