Rakenneuudistukseen liittyen Pihlajalinna käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvista syistä.

Yhtiö harkitsee muuttavansa toimintamallinsa vuoden 2018 aikana liiketoimintapohjaisesta organisaatiosta aluepohjaiseksi organisaatioksi. Muutoksella pyritään parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailuasemaa.

Pihlajalinna harkitsee siirtyvänsä neljän maantieteellisen toiminta-alueen, Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjanmaa sekä Muut alueet, organisaatiomalliin. Toiminta-alueen johtaja vastaisi alueensa palvelutarjonnasta sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Pihlajalinnan nykyinen organisaatio perustuu kahteen eri liiketoimintasegmenttiin: Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito ja Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Molemmat segmentit jakautuvat palvelualueisiin. Yhtiö arvioi, että nykyinen toimintarakenne ei täysin vastaa tulevaisuuden asiakastarpeita.

Yt-neuvottelut koskevat noin 240:tä henkeä. Neuvotteluesityksen mukaan uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähennykseen.

Pihlajalinna-konserni työllistää kaikkiaan noin 4 800 henkeä.