Pihkalla ja puunkuorella on antimikrobisia ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää sairaalaympäristössä. Sairaalan pintojen mikrobimäärä väheni hankkeessa puupohjaisten pinnoiteaineiden avulla, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla toteutetussa testissä biopohjaisilla, antimikrobisilla pinnoitteilla käsiteltyjen potilashuoneiden väliverhojen mikrobimääriä seurattiin kahden kuukauden ajan. Väliverhoilta edellytetään antimikrobisia ominaisuuksia eli kykyä tappaa mikrobeja ja estää niiden kasvua.

Pihka- ja puunkuoritanniinit vähensivät väliverhojen bakteerimääriä.

”Tanniinipinnoitus vähensi väliverhojen bakteerien kokonaismäärää peräti 60 prosenttia. Lisäksi jatkokoe osoitti, että tehoa voidaan kasvattaa kostuttamalla tanniinipinnoite kevyesti, jolloin kontakti bakteerien ja tanniinien välillä paranee”, erikoistutkija Matti Virkkunen VTT:ltä kertoo tiedotteessa.

VTT:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alan yritysten yhteisessä hankkeessa testattiin myös likaa hylkivien ja helpommin puhdistettavien pinnoitteiden toiminnallisuutta ja kestävyyttä lukuisilla sairaalan eri pintamateriaaleilla.

Sairaalan tekemien hygieniamittausten perusteella havaittiin pinnoitettujen kohteiden hygienia-arvon olevan 32 prosenttia pinnoittamattomia verrokkipintoja parempi.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää uusi, tehokas ja nopea tapa tarkastaa siivoustyön tulokset.

Selvitysten perusteella UV-kameratekniikan hyödyntäminen lian tunnistuksessa vaikutti lupaavimmalta.

”Likakohtia pystyttiin erottamaan UV-kameratekniikkaa hyödyntämällä monilta eri pinnoilta, vaikka silmä-määräisesti likaa ei pystynytkään näkemään normaalissa huonevalaistuksessa. Yhtenä testauskohteena tarkasteltiin koulukiinteistön ovenkahvojen likaantumista. Kahvanäytteiden kuvaaminen UV-kameralla paljasti likaisuudesta sekä antimikrobisen pinnoitteen kulumisesta kertovia kohtia näytekappaleissa, vaikka ne silmä-määräisesti vaikuttivatkin puhtailta”, kertoo asiantuntija Jaana Mäkelä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tiedotteessa.

Hankkeen päärahoittaja oli Keski-Suomen liitto, ja muita rahoittajia olivat sen tutkimusosapuolet ja siihen osallistuvat yritykset. Hankkeen tulokset valmistuivat keväällä 2021 ja hanke päättyi kesäkuussa 2021.

Hankkeeseen osallistuneet yritykset: KiiltoClean Oy, Millidyne Oy, Paptic Oy, Sakupe Oy, Serres Oy, UPM-Kymmene Oyj, Walki Oy, Woodly Oy ja Repolar Pharmaceuticals Oy.