Lapsena sairastettu sydänvika lisää pitkäaikaissairauksien kuten arytmian ja sydämen vajaatoiminnan riskiä aikuisuudessa. Myös muiden sairauksien kuten astman, epilepsian ja jopa psykiatristen sairauksien riski on tavallista suurempi. Haitat ilmenevät sydänvian vaikeudesta riippumatta.

Tulokset korostavat potilasryhmän pitkäaikaisseurannan tärkeyttä.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopistossa ja Uudessa lastensairaalassa tehdystä tutkimuksesta, joka julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Sydämen malformaatio on yleisin synnynnäinen yksittäisen elimen rakenteellinen vika. Tutkimus käsitti kaikki vuodesta 1966 lähtien Suomessa alle 15-vuotiaana sydänleikkauksessa olleet potilaat.

– Tulokset korostavat potilasryhmän pitkäaikaisseurannan tärkeyttä. Lisäksi tutkimus tuo esille Suomen kansallisten tietokantojen kattavuutta ja niiden sallimaa erinomaista seurantatutkimusta, mikä ei monessa muussa maassa ole mahdollista, lastenkardiologiaan erikoistuva lääkäri, lääketieteen tohtori Alireza Raissadati sanoo tiedotteessa.

Sydänvian vaikutukset ulottuvat myös elämänlaatuun, kertoo toinen, Pediatrics-lehdessä julkaistu tutkimus. Sydänleikatuilla lapsilla oli myöhemmin elämässä alhaisempi koulutustaso ja työllisyys kuin kontrolliväestöllä. Tämä koski etenkin miehiä.

– Yllättävää oli, että myös potilaat, joilla oli yksinkertainen sydänvika, olivat sosioekonomisesti heikommassa asemassa kuin muu väestö.

Tutkimuksessa verrattiin sydänleikattujen lasten koulutustasoa, työllisyyttä, siviilisäätyä ja jälkikasvun määrää kontrolliväestöön 60 vuoden ajan.

Lue lisää: