Pohjois-Kymen sairaalaan päivystyspalvelut pian tuottavan Medipulssin yksi perustajalääkäri Mohamud Mohamed uskoo ketteryyden olevan yksi selkeä etu.

– Pienempi toimija reagoi nopeammin päivystyspisteestä tuleviin signaaleihin ja korjaavat toimenpiteet tehdään joustavammin.

Pienillä toimijoilla on kehittämishalua. Osin tämä johtuu siitä, että lääkärien työhyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti se, millaista päivystyksessä on tehdä töitä.

– Päivystystyö on raskasta, mutta jos erityisen raskaita päiviä tulee toinen toisensa jälkeen, on syytä miettiä tilaajan kanssa keinoja päivystyksen jouhevoittamiseksi, Johannes Kärkkäinen toteaa.

Työntekijäkokemuksessa voi piillä pienten yritysten merkittävä valttikortti. Päivystyspalveluiden pyörittäjällä on oltava riittävä määrä osaajia lääkäripoolissaan. Miten varmistaa tarvittava lääkärityövoima?

Omia työntekijöitään rekrytoidessaan Medipulssin yrittäjälääkärit kertovat etsineensä samalla itselleen työkavereita. Hyvä porukka on kaikki kaikessa.

Lisäksi Medipulssi haluaa tehdä työntekijöilleen päivystyskeikat Kouvolaan mahdollisimman helpoiksi. Sairaalanmäeltä muun muassa vuokrataan asuntoja, joissa yöpyä, ja yhdessä Kymsoten kanssa luodaan myös perehdytysmateriaalia.

– Yksi asia on saada lääkärit töihin, toinen saada heidät jäämään. Kokeilunhalua löytyy, mutta jos työnantaja ei hoida asioita mallikkaasti, koituu hankaluuksia, Yahya Mohamed toteaa.

Kymenlaakson keskussairaalassa päivystyspalvelujen tuottamisen aloittava Medimatkat uskoo omaksi vahvuudekseen sen, että se tuntee työntekijänsä hyvin. Apulaisylilääkäri Triinu Piirisild kertoo, että he ovat tavanneet johtavan lääkärin Konstantin Fleiderviksen kanssa kaikki lääkärit henkilökohtaisesti.

– Pystymme huomioimaan työntekijöiden toiveita ja uskomme, että tämä parantaa työhyvinvointia, motivaatiota ja työn laatua.

Piirisild huomauttaa, että isoissa yrityksissä esihenkilö ei välttämättä ole edes tavannut työntekijää tai käynyt itse kentällä.

– Meidän johtava lääkärimme ja apulaisylilääkärimme ovat aina tavoitettavissa joko paikan päällä tai puhelimitse.

Kymsoten tuoreet hankintapäätökset voivat avata mahdollisuuksia myös muille pienemmille yrityksille. Näin uskotaan ainakin Medipulssissa.

– Arvot ja asenne merkitsevät enemmän kuin yrityksen koko. Ehkä nämä päätökset osaltaan purkavat isojen monopoliasemaa, Mohamud Mohamed miettii.

Kilpailutuksen rakenteesta kuitenkin riippuu, voivatko pienet toimijat ylipäänsä tehdä tarjouksen.

– Jos halutaan kilpailua, sitä voi synnyttää, Kärkkäinen sanoo.

Medipulssin yrittäjälääkäreillä on yrityksensä varalle myös tulevaisuudensuunnitelmia, mutta konkreettisia kasvuajatuksia ei tällä hetkellä ole. Toistaiseksi kädet ovat kiinni Kymsote-projektissa. Jo tämä sopimus kasvattaa liiketoimintaa merkittävästi.

– Kymsoten päivystys on tärkeää hoitaa hyvin. Nyt olisi hölmöä lähteä säntäilemään muihin kilpailutuksiin, Yahya Mohamed sanoo.