Philips, Nordic Healthcare Group ja virolainen Meditsiinigrupp alkavat tukea aivoinfarktin hoitopolkua Virossa. Kyse on kaksivuotisesta pilotista, jonka toteuttaja on Viron sairausvakuutuskassa.

Yhtiöt tarjoavat pilotin avuksi IT-ratkaisun aivoinfarktin hoidon tulosten ja kustannusten mittaamiseen.

– Aivoinfarktin hoitopolku -pilotin tarkoitus on parantaa potilaiden elämänlaatua integroimalla hoitopolun eri kokonaisuudet yhteen erityisesti potilaan näkökulmasta. Aloitamme ensimmäistä kertaa mittaamaan potilaan raportoimia tuloksia sekä testaamme uutta korvausmallia, joka kattaa potilaan koko hoitopolun kustannukset, sairausvakuutuskassan hallituksen jäsen Maivi Parv sanoo NHG:n tiedotteessa.

Pilottiin osallistuu neljä kuudesta virolaisesta akuutteja aivoinfarkteja hoitavasta sairaalasta, joiden tuloksia päästään vertailemaan useasta näkökulmasta: potilaan raportoima hyöty, kliiniset tulokset sekä kustannukset. Tavoitteena on tunnistaa hyviä käytäntöjä, ja jos projekti onnistuu, niitä ja mittaamista voidaan laajentaa muihin Viron sairaaloihin ja tautiryhmiin.

Hoidon tulosten mittaamisen ja vertailun lisäksi Virossa testataan uutta korvausmallia, joka kattaa aivoinfarktipotilaan kaikki hoidon kustannukset ensimmäisen 365 päivän ajalta. Hinnoittelu perustuu seitsemään kiinteään hintaluokkaan, jotka riippuvat annetusta hoidosta ja potilaan iästä.

Uudessa korvausmallissa hoitoketjusta vastaava palveluntuottaja kantaa taloudellisen riskin koko hoitoketjusta ensimmäisen vuoden ajan infarktin jälkeen.

Tämä malli kannustaa palveluntuottajaa suunnittelemaan hoitoketjun kokonaisvaltaisesti komplikaatioiden välttämiseksi sekä antaa enemmän vapautta huomioida potilaan tarpeet. Jos pilotti onnistuu, palveluntuottajan saama korvaus voidaan kytkeä myös hoidon tuloksiin.

– Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta toteuttaa kansallisen tason vaikuttavuushanke. Viro on jo edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä, joten heillä on erittäin hyvät edellytykset vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon rakentamiseen, sanoo NHG:n liiketoimintajohtaja Vesa Komssi.