Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) jakaa valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävän valtionavustushaun kautta hyvinvointialueille 140,9 miljoonaa euroa.

Ohjelmalla kehitetään tulevien hyvinvointialueiden perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa.

Parempaa hoitoonpääsyä

Valtionavustuksista 21 miljoonaa euroa kohdentuu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan.

Kaikissa hankkeissa pyritään parantamaan hoitoonpääsyä ja ottamaan psykososiaalisia menetelmiä käyttöön kaikissa ikäryhmissä.

Tietyille sairaanhoitopiireille yli 10 miljoonaa

Lisäksi STM jakaa viidelle yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille 11,9 miljoonaa euroa.

Valtionavustuksen tarkoitus on tukea psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa. Lisäksi niillä halutaan tukea lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa jokaiselle hyvinvointialueelle valtionavustusta myös iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Avustusta myönnetään yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.