Syväoppimisella on paljon mahdollisuuksia nivelrikon diagnosoinnissa ja sen etenemisen ennustamisessa, osoittaa Oulun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Nivelrikko on maailman yleisin käden, lonkan ja polven niveliin vaikuttava liikuntaelinsairaus. Viimekädessä nivelrikko johtaa tekonivelleikkauksiin, aiheuttaen merkittävää rasitetta niin yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Monia nivelrikolle altistavia tekijöitä on jo tunnistettu, mutta kaikkia nivelrikon syitä ja vaikutusmekanismeja nivelrikon etenemisessä ei tunneta.

Tällä hetkellä nivelrikko diagnosoidaan kliinisellä tutkimuksella ja varmistetaan tarvittaessa tehtävällä kuvantamistutkimuksella. Perinteiset työkalut eivät kuitenkaan ole riittävän herkkiä nivelrikon varhaisten vaiheiden havaitsemiseen. Tämä hankaloittaa sairauden kehittymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä.

Nivelrikon varhaiseen diagnosointiin tarvitaan muita menetelmiä, ja odotukset kohdistuvat konenäkömenetelmiin.

Filosofian maisteri Aleksei Tiulpinin väitöstutkimus keskittyi kehittämään syväoppimismenetelmiä täysautomaattiseen polven nivelrikon vakavuuden diagnosointiin ja taudin kehittymisen ennustamiseen. Työssä ehdotetaan useita uusia menetelmiä kohdealueen paikallistamiseen, maamerkkien paikallistamiseen, polven nivelrikon vakavuuden arviointiin ja nivelrikon etenemisen ennustamiseen.

Työn keskeisimpänä johtopäätöksenä esitetään, että syväoppimisella on mahdollista saavuttaa erittäin hyvä suorituskyky nivelrikon diagnosoinnissa ja sen etenemisen ennustamisessa. Kaikki työssä kehitetyt menetelmät lähdekoodeineen sekä annotoinnit osalle tutkimuksessa käytetyistä aineistoista on saatettu avoimesti saataville.

Väitöstutkimus tarkastetaan perjantaina 6.3.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.