Hus julkaisee maaliskuussa Suomen ensimmäisen digihoitopolun synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille. Ensivaiheessa palvelu on tarjolla Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa synnytystä suunnitteleville. Polulla valmennetaan synnyttäjää kohti tulevaa synnytystä.

Synnytyspelon digihoitopolku avataan Terveyskylän Omapolku-verkkopalvelussa maaliskuun toisella viikolla. Potilas ohjataan hoitopolulle oman neuvolan tai äitiyspoliklinikan lähetteellä. Potilas saa digihoitopolun kautta synnytyspelon hoitoon pitkäkestoisen tuen ja ammattilaiskontaktin. Toistaiseksi palvelu on saatavilla vain suomeksi.

Sisältö on suunniteltu yhdessä synnytyslääkäreiden, kätilöiden ja synnytyspelkoon erikoistuneiden psykologien kanssa. Tavoitteena on lisätä ensisynnyttäjän omia voimavaroja, pystyvyyden tunnetta ja luottamusta hoitohenkilöstöön.

Ensisynnyttäjistä synnytyspelkoa kokee arviolta 10 prosenttia. Lievän synnytyspelon ensisijainen hoitopaikka on äitiysneuvola ja sen järjestämä perhevalmennus. Tuore digihoitopolku sopii potilaille, joille neuvolan hoito ei riitä, mutta taustalla ei ole vaikeaa psyykkistä sairautta tai traumaa. Vaatimuksena on myös sujuva suomen kielen taito.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että synnytykseen hyvin valmistautuneiden synnytyskokemus on useammin myönteinen.

Potilas voi työskennellä digihoitopolulla omaan tahtiinsa ja kätilön tuella. Kätilö voi tarvittaessa ohjata potilaan digihoitopolulta poliklinikkavastaanotolle.

Suosituksena digihoitopolulla on tehdä maksimissaan yksi istunto päivässä. Yhteen istuntoon kuluu aikaa keskimäärin puolesta tunnista tuntiin.

Digihoitopolulla on mahdollisuus esittää myös henkilökohtaisia kysymyksiä synnytyspelkoon erikoistuneelle kätilölle. Kätilöt vastaavat potilaiden kysymyksiin kahdesti viikossa.