Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio puolustaa Fabryn taudin lääkehoitoa koskevaa ratkaisuaan. Paunio korostaa, että päätös perustuu nykyiseen lainsäädäntöön.

- Lainsäädännössämme ei ole hyväksytty sitä, että joitakin potilaita jätettäisiin hoitamatta, koska hoito maksaa tietyn summan rahaa. Jos tällainen haluttaisiin sallia, lainsäädäntöä tulisi muuttaa.

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti hyväksyttäviin kriteereihin. Tämä koskee kaikkia sairauksia ja hoitoja.

- Minusta on kestävä periaate, että ihmisiä hoidetaan heidän tarpeensa mukaan. Terveydenhuollossa joudutaan toki jatkuvasti pohtimaan, kuka on enemmän ja kiireellisemmän hoidon tarpeessa. On kuitenkin huolestuttavaa, jos hoitopäätöksiä tehdään vain kustannusten perusteella.

Mediuutisten haastattelemat terveystalouden asiantuntijat pelkäsivät, että Fabry-päätöksestä tulee ennakkotapaus, ja entistä kalliimpia hoitoja aletaan tulevaisuudessa vaatia myös kansansairauksiin. Tätä terveydenhuollon rahoitus ei kestäisi.

Paunio pitää huolta terveydenhuollon kustannuksista perusteltuna. Päätöksen oikeellisuutta se ei kuitenkaan horjuta.

Paunio huomauttaa, että hoidon tarve on todettu hoitopäätösten ohjenuoraksi useissa aiemmissakin oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Esimerkiksi hammashoidon osalta on muistutettu, ettei ikä voi enää olla hoidon priorisoinnin peruste.

- Ehkä hoidon hinta ei ole aiemmin ollut yhtä korostetusti esillä, Paunio myöntää.