Jo kaksi lääkärin esittämää hyvin valittua kysymystä voivat voimauttaa potilasta, ja muuttaa hänen haluaan ja kykyään edistää hoitoa, havaittiin Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa.

Jokainen hetki potilaan kanssa saattaa olla lääkärille mahdollisuus käynnistää potilaassa hoidon kannalta hyödyllisiä oivalluksia ja pohdintaa.

Väitöstyössä seurattiin ja havainnoitiin lääkäreiden ja potilaiden keskusteluja vastaanotoilla kahdessa yliopistosairaalassa ja yhdessä keskussairaalassa. Tuloksena tunnistettiin potilaan reflektio-konstruktio-prosessi, mikä tarkoittaa, että kukin potilas reflektoi lääkärin viestintään omalla tavallaan ja rakentaa oman toimintamallin, jonka mukaan aikoo toimia hoitojakson ajan.

– Toimintamalli voi olla hoitoa edistävä, mutta se voi olla myös heikentävä esimerkiksi silloin, jos se mahdollistaa hoito-ohjeiden laiminlyönnin, kertoo väitöskirjatutkija, KTM Harry Köhler Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Jos lääkäri keskittyy vain vaivaan tai sairauteen, hoidon kannalta oleellista tietoa voi jäädä saamatta.

Tutkimuksessa havaittiin, että lääkärin huomio potilaan elämässä ja arjessa merkityksellisiin asioihin näytti vaikuttavan potilaaseen voimaannuttavasti ja lisäävän potilaan luottamusta ja sitoutumista hoitoon.

– Jos lääkäri keskittyy vain vaivaan tai sairauteen eikä huomioi potilasta ihmisenä, hoidon kannalta oleellista tietoa voi jäädä saamatta, Köhler muistuttaa.

Väitöstutkimuksen mukaan viestintä on lääkärille tärkeä hoidon työväline, joskus jopa tärkein.

– Siksi sen osaamista tulee systemaattisesti arvioida ja kehittää lääkärien peruskoulutuksessa ja ammattitaitoa syventävissä koulutuksissa, Köhler painottaa.

Lääkärin tavoitteena ja tehtävänä on saada potilas omalla toiminnallaan edistämään hoitoa ja omaa kuntoutumistaan tai paranemistaan.

Potilaan asiointi siirtyy yhä enemmän digitaaliseksi, minkä vuoksi henkilökohtaiset kohtaamiset tulevat entistä tärkeämmiksi. Se, mitä lääkäri puhuu potilaan kanssa, vaikuttaa hoidon laatuun.

– Jos lääkärin viestintä edistää potilaan paranemista ja vähentää uusintakäyntien tarvetta, kuten näyttää tapahtuvan, panostus lääkärin viestinnän laatuun potilaskohtaamisessa vähentää kustannuksia, mutta parantaa hoitotuloksia, Köhler toteaa.

Väitöskirjassa lääkärin viestinnän vaikuttavuutta tutkittiin potilaan hoidon ja paranemisen edistämisen kannalta. Tutkimusaineiston avulla tarkasteltiin lääkärin viestintää potilaskohtaamisessa johtamisviestinnän ja oppimisen näkökulmista.

KTM Harry Köhler väittelee 23.8.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" Vastaväittäjänä on professori emeritus Jouko Lönnqvist.